... รอประมาณ 15 วินาที ระบบจะทำการเข้าหน้า กรมสารบรรณทหารบก หรือเลือกเมนด้านล่าง ...