ระบบงานลงทะเบียน

เพื่อเข้าค้นหาคำสั่ง ทบ.

เปิดอ่าน  คู่มือการลงทะเบียน  
Messenger กรมสารบรรณ  ขอเพิ่มข้อมูลกำลังพล     ถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการแนบส่งมาด้วย
ลืมรหัสผ่าน  กำหนดรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน  
โปรดทราบ !! การสืบค้นคำสั่งของ ทบ. !! เจ้าหน้าที่และกำลังพลทุกนาย จะต้องผ่านการ  ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน  จึงจะสามารถเปิดดูคำสั่งได้  และต้องเป็นข้าราชการของกองทัพบก เนื่องจากข้อมูลในคำสั่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ตามนโยบาย ด้านความปลอดภัยตาม  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ ..... สามารถเข้าดู และศึกษาวิธีการลงทะเบียน การกำหนดรายชื่อ "ผู้ใช้งาน"  และ "รหัสผ่าน" ได้ที่  "คู่มือการลงทะเบียน" (คลิ๊ก) ด้านบน     สำหรับกำลังพลที่ไม่มีชื่อในระบบ เช่น ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  พลอาสา ข้าราชการที่เกษียณ ฯ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ เนื่องจากในขั้นต้น ข้อมูล ที่มีอยู่ จะมีข้าราชการชั้นยศตั้งแต่ ส.ต. ถึง พล.อ. ที่ประจำการอยู่ใน ทบ.  แต่ยังขอเพิ่มข้อมูลได้ ผ่านทางกล่องข้อความ Massenger :: facebook   กรมสารบรรณทหารบก   หมายเหตุ ::    กำลังพลท่านใดไม่มีชื่อในระบบ สามารถติดต่อขอเพิ่มเติมรายชื่อได้ 2 วิธี  1.  คิดค่อโดยตรงที่ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทร.ตามด้านล่าง  2. ขอผ่านช่องทาง กล่องข้อความ [Messenger] ของ  Feacbook:: กรมสารบรรณทหารบกสามารถเข้าดูและศึกษาวิธีการได้ที่ คู่มือการลงทะเบียน

ขณะนี้มีสมาชิกลงทะเบียนแล้ว  จำนวน   40670   นาย