ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ลำดับที่: 1 - 5  จากทั้งหมด: 6  เรื่อง
เรื่อง วันที่ลงประกาศ อ่าน | download
   กำหนดห้วงเวลาสอบประวัติรับราชการ ปี2561    2018-01-17       
   ตาราง กำหนดระยะเวลาตรวจสอบประวัติรับราชการ    2017-12-20       
   วิทยุราชการทหาร สบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0421/7488 ลง 22 พ.ย. 60 เรื่อง การถ่ายรูปเพื่อเข้าระบบ PDX ฯลฯ    2017-11-22       
   วิทยุราชการทหาร สบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0421/7469 ลง 22 พ.ย. 60 เรื่อง การถ่ายรูปเพื่อเข้าระบบ PDX ฯลฯ    2017-11-22       
   คู่มือการเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ปี 62 ผ่านโปรแกรม Excel (download)    2017-09-28       
12หน้าถัดไป

     ระเบียบ - คำสั่ง - ประกาศ - เรื่องน่าสนใจ

  รายชื่อ ราชองค์รักษ์เวร ฯ
  ประกาศ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
  ระบบงาน ลงทะเบียนเพื่อ ค้นหาคำสั่ง ทบ.

     ภาพกิจกรรม

พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์  จก.สบ.ทบ.
และผู้แทน นำกำลังพล เข้าอวยพร ปีใหม่
ผู้บังคับบัญชา และ อดีต จก.สบ.ทบ.
พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์  จก.สบ.ทบ.
เป็นประธาน นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมวางดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ณ กองบัญชาการกองทัพบก
สบ.ทบ.  จัดผุ้แทนหน่วย วางพวงมาลา
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
วันที่ 23 ต.ค. 2560
พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน นำกำลังพล และข้าราชการ
ร่วมฟังธรรม ณ กองบัญชาการกองทัพบก
พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ. นำกำลังพล สบ.ทบ. ร่วมทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ กองบัญชาการกองทัพบก
พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ.
ตรวจเยี่ยม นขต.สบ.ทบ. และ รร.สบ.สบ.ทบ.
สบ.ทบ. ดำเนินการถ่ายทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ 
จำนวน 256 นาย
พิธีรับ - ส่งหน้าที่   จก.สบ.ทบ. 
วันที่ 29 กันยายน 2560
...

พลตรี นิวัติ  พงศ์สิทธิศักดิ์
 เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
...

พันเอก วีรสิทธิ  จันทร์ดา
 รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก
...

พันเอก ราชิต  ไชยมิ่ง
 รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบกพัฒนาโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสารบรรณทหารบก 

ในกองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรทหาร 97605,  98123     02 297 7605,  02 297 8123