พล.ต.วีรสิทธิ์  จันทร์ดา นำกำลังพล สบ.ทบ.
ร่วมปิดกิจกรรม กีฬาภายใน บก.ทบ.
วันที่ 14 สิงหาคม
ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า บก.ทบ.

พล.ต.วีรสิทธิ์  จันทร์ดา นำกำลังพล สบ.ทบ.
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม
ในบริเวณพื่นที่ บก.ทบ.

พล.ต.วีรสิทธิ์  จันทร์ดา นำกำลังพล
ร่วมงาน สถาปนา 4 หน่วยงาน และ สบ.ทบ.
วันที่ 6 สิงหาคม 2562

สบ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๒
ในบริเวณพื่นที่ บก.ทบ.

สบ.ทบ. ได้จัดกิจกรรม​"ส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพล​ สบ.ทบ."
ประจำเดือน​ ก.ค. ๖๒​ ในวันที่​ ๒๕ ​ก.ค.​ ๖๒ เวลา​ ๐๗๐๐ - ๑๓๐๐
บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น ๑ สบ.ทบ. ​
โดยมี จก.สบ.ทบ. ประธานชมรมแม่บ้าน สบ.ทบ.
และ กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สบ.ทบ. ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคาร ๓ ชั้น ๓ สบ.ทบ.
โดยมี จก.สบ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร

สบ.ทบ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันอังคารที่ ๙ ก.ค. ๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ สบ.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๔
โดยมี เจ้าหน้าที่จาก กองธนาคารเลือด สพธ.ศพม. มารับบริจาคโลหิต
สบ.ทบ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "โรคระบาดง่ายในกำลังพลและครอบครัว"
ในวันที่ 5 ก.ค. 62
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.(1) ชั้น 4
โดยมี พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ., หน.นขต.สบ.ทบ., และสมาชิกชมรมแม่บ้าน สบ.ทบ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
สบ.ทบ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องโภชนาการและเวชศาสตร์การกีฬา
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.(1) ชั้น 4
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62
โดยมี พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. เป็นประธาน
สบ.ทบ. จัดการประชุมพิจารณาร่วมระบบงานสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ.
จากการใช้ฐานข้อมูล PDX เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.(1) ชั้น 4
โดยมี พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน ประดับ ยศ กำลังพล
ณ ห้อง สันทิฏฐิโก
วันที่ 28 พ.ค. 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์
"พลังแห่งสีสัน สารบรรณ ร่วมใจ"
Neon Night Party
ณ โรงแรม เมธาวลัย จว.พ.บ.
วันที่ 23 พ.ค. 2562 
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
นำกำลังพลและพนักงานราชการ สังกัด สบ.ทบ.
ร่วมแข่งขันกีฬาชายหาด เพื่อเชื่อมความสามัคคี 
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
นำกำลังพลและพนักงานราชการ สังกัด สบ.ทบ.
แถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนากำลังพล ด้านเทคโนโลยี ในการให้บริการด้านสิทธิกำลังพล
ห้วงวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 จว.พ.บ. 
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
นำกำลังพลและพนักงานราชการ สังกัด สบ.ทบ.
เข้าศึกษาดูงาน โครงการ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนากำลังพล ด้านเทคโนโลยี ในการให้บริการด้านสิทธิกำลังพล
ห้วงวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 จว.พ.บ. 
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธานะ มอบทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรข้าราชการ กำลังพล สบ.ทบ.
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. (ชั้น 4)
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562
พ.อ.ราชิต  ไชยมิ่ง รอง จก.สบ.ทบ. (๑)
นำคณะกรรมการตรวจสอบ สถานที่ทำงานและการแต่งกาย
กำลังพล สบ.ทบ. เนื่องในกิจกรรม 5 ส. ของ สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
นำคณะกำลังพล สบ.ทบ. ลงนามถวายพระพร
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และคณะแม่บ้าน สบ.ทบ. เป็นประธาน นำกำลังพล สบ.ทบ.
ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธานจัดการอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ที่มาอบรมให้ความรู้กำลังพล สบ.ทบ.
เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.สบ.สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และประธานชมรมแม่บ้าน สบ.ทบ. 
จัดเจ้าหน้าที่กองทันตแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบก
ที่มาตรวจและรักษาให้กำลังพล สบ.ทบ.
ณ ห้องสวดมนต์ สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
ร่วมกับกำลังพล สบ.ทบ. แข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน บก.ทบ.
ณ สนามหญ้าด้านหน้า บก.ทบ.
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และคณะแม่บ้าน สบ.ทบ. และ กำลังพล สบ.ทบ.
ร่วมแรงร่วมใจ "จำหน่ายสินค้าราคาถูก และสินค้ามือสอง"
เพื่อนำรายได้สมทบทุน "โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สบ.ทบ."
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพล เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และประธานชมรมแม่บ้าน สบ.ทบ. ร่วมกับกำลังพล สบ.ทบ.
ร่วมแรงร่วมใจเชียร์กีฬาแชร์บอลหญิง ณ. สนามหญ้า หน้า บก.ทบ.
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562
สบ.ทบ.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กำลังพล
เรื่องการใช้อุปกรณ์ ช่วยในการค้าออนไลด์
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และคณะแม่บ้าน สบ.ทบ.ร่วมจัดกิจกรรมบริการตัดผม
ให้กำลังพล สบ.ทบ. และบุคคลทั่วไป
ณ. ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน เปิดการอบรมเคลื่อนที่ งานธุรการกำลังพล
ให้กำลังพล มทบ. 24
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
พบปะกำลังพล สบ.ทบ.
ณ. ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และกำลังพล สบ.ทบ.ร่วมกิจกรรมปีใหม่
ในชื่องาน Sport Night รื่นเริง บันเทิง ปี 62
ณ. สโมสร ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
นำกำลังพล สบ.ทบ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ทำความดีด้วยใจ ปลูกป่าชายเลน
ณ. สถานพักตากอากาศบางปู
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2561
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน นำกำลังพล สบ.ทบ.และข้าราชการ ใน บก.ทบ.ร่วมฟังธรรม
ณ หอประชุมกิตติขจร
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ.
นำกำลังพล สบ.ทบ. ร่วมทำบุญ
เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561
พิธีรับ - ส่งหน้าที่
จก.สบ.ทบ. 
วันที่ 28 ก.ย. 2561