พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และคณะแม่บ้าน สบ.ทบ. เป็นประธาน นำกำลังพล สบ.ทบ.
ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธานจัดการอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ที่มาอบรมให้ความรู้กำลังพล สบ.ทบ.
เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.สบ.สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และประธานสมาคมแม่บ้าน สบ.ทบ. 
จัดเจ้าหน้าที่กองทันตแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบก
ที่มาตรวจและรักษาให้กำลังพล สบ.ทบ.
ณ ห้องสวดมนต์ สบ.ทบ.
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
ร่วมกับกำลังพล สบ.ทบ. แข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน บก.ทบ.
ณ สนามหญ้าด้านหน้า บก.ทบ.
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
สมาคมแม่บ้าน สบ.ทบ. และ กำลังพล สบ.ทบ.
ร่วมแรงร่วมใจ "จำหน่ายสินค้าราคาถูก และสินค้ามือสอง"
เพื่อนำรายได้สมทบทุน "โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สบ.ทบ."
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพล เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
คณะแม่บ้าน สบ.ทบ. ร่วมกับกำลังพล สบ.ทบ.
ร่วมแรงร่วมใจเชียร์กีฬาแชร์บอลหญิง ณ. สนามหญ้า หน้า บก.ทบ.
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562
สบ.ทบ.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กำลังพล
เรื่องการใช้อุปกรณ์ ช่วยในการค้าออนไลด์
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และสมาคมภริยาแม่บ้าน สบ.ทบ.ร่วมจัดกิจกรรมบริการตัดผม
ให้กำลังพล สบ.ทบ. และบุคคลทั่วไป
ณ. ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน เปิดการอบรมเคลื่อนที่ งานธุรการกำลังพล
ให้กำลังพล มทบ. 24
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
พบปะกำลังพล สบ.ทบ.
ณ. ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
และกำลังพล สบ.ทบ.ร่วมกิจกรรมปีใหม่
ในชื่องาน Sport Night รื่นเริง บันเทิง ปี 62
ณ. สโมสร ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
นำกำลังพล สบ.ทบ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ทำความดีด้วยใจ ปลูกป่าชายเลน
ณ. สถานพักตากอากาศบางปู
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2561
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน นำกำลังพล สบ.ทบ.และข้าราชการ ใน บก.ทบ.ร่วมฟังธรรม
ณ หอประชุมกิตติขจร
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561
พล.ต.วีรสิทธิ   จันทร์ดา จก.สบ.ทบ.
นำกำลังพล สบ.ทบ. ร่วมทำบุญ
เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561
พิธีรับ - ส่งหน้าที่
จก.สบ.ทบ. 
วันที่ 28 ก.ย. 2561