พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์  จก.สบ.ทบ.
และผู้แทน นำกำลังพล เข้าอวยพร ปีใหม่
ผู้บังคับบัญชา และ อดีต จก.สบ.ทบ.

พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์  จก.สบ.ทบ. เป็นประธาน นำกำลังพล
และครอบครัว ร่วมวางดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

สบ.ทบ. จัดผู้แทนหน่วย วางพวงมาลา
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ 23 ต.ค. 2560
และ พระบรมรูปหน้าหอประชุมกิตติขจรใน บก.ทบ.

พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ. 
เป็นประธาน นำกำลังพล และข้าราชการ
ร่วมฟังธรรม ณ กองบัญชาการกองทัพบก

พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ. นำกำลังพล สบ.ทบ. ร่วมทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พล.ต.นิวัติ   พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ.
ตรวจเยี่ยม นขต.สบ.ทบ. และ รร.สบ.สบ.ทบ.

สบ.ทบ. ดำเนินการถ่ายทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ 
จำนวน 256 นาย

พิธีรับ - ส่งหน้าที่   จก.สบ.ทบ. 
วันที่ 29 กันยายน 2560