เชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


กรุณาเลือกวิธีการค้นหา หรือ คลิกเพื่อดูทั้งหมด

ค้นหาจาก ประเภทประกาศ >>  

ค้นหาจาก ประเภทประกาศ และวิธีการจัดหา (กรุณาเลือกประเภทประกาศก่อน) >>  


คำแนะนำการใช้ระบบ
1) กรุณาใช้ Internet Explorer
2) กรมบัญชีกลางมีระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงข้อมูล 2 ช่วงเวลา คือ 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
3) คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่
ที่มา: การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-GP