กรมสารบรรณจัดกิจกรรม สัมมนา 2-3 มีนาคม 2560 ที่ 2-3 มี.ค. 2560 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

  กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 22 พ.ย. 2559 ณ บริเวรสนามหน้า บก.ทบ.
  ตรวจ 5ส. ประจำปี 2559 ณ กรมสารบรรณทหารบก ในวันที่ 18 พ.ย. 2559
  ถ่ายบัตรนายพล 3 ต.ค. 2559 ณ กปบ.สบ.ทบ.
  พล.ต. สุรสีห์  ครุธเวโช   จก.สบ.ทบ. 
นำข้าราชการ สบ.ทบ.  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
  จก.สบ..ทบ. นำกำลังพลศึกษาสภาพสังคมจิตวิยา จว.ชลบุรั วันที่ 1-2 ก.ค. 2559
  สบ.ทบ. จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังพระธรรมศาสนา และปฏิบัติธรรม เนื่องในวิสาขบูชา ในวันที่ 19 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
  โครงการค่ายสายใยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตให้กับบุตรที่มีความต้องการ พิเศษของกำลังพล ทบ. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 59"
  ถ่ายบัตรนายพล 1 เมษายน 2559 ณ กปบ.สบ.ทบ.
 

ทดสอบร่างกายประจำปี 2559 ณ สนามหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ในวันที่ 17 และ 19 กพ 2559 ณ

  พล.ต. สุรสีห์  ครุธเวโช   จก.สบ.ทบ. 
นำกำลังพล สบ.ทบ. สวดมนต์เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ ห้องประชุม สบ.ทบ.ชั้น 4 วันที่ 18 ก.พ. 2559
 

ผบ.ทบ. เป็นประธาน จัดงานวันเด็ก 2559 ที่ กองพลทหารม้า ที่2 รักษาพระองค์

  งานเลี้ยงปีใหม่ 2559 กรมสารบรรณ ทหารบก วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธ ทหารบก
  พล.ต. สุรสีห์  ครุธเวโช   จก.สบ.ทบ. 
นำข้าราชการ สบ.ทบ.  ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
  พล.ต. คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง จก.กพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนงานสายงานสารบรรณ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จว.ช.บ. วันที่ 11-13 พ.ย.58
 

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศชั้นนายพล ณ ห้อง 221 วันที่ 1 ตุลาคม 2558

 

พล.ต. สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ.
เป็นประธานเปิดการงานเลี้ยงมุทิตาจิต ให้กับข้าราชการเกษียณอายุ สบ.ทบ.ปี 2558

 

พล.ต. สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. นำกำลังพล สัมนา ณ เพชบุรี ในวันที่ 18-19-20-21 ส.ค. 58

 
กรมสารบรรณทหารบก
ทดสอบร่างกาย ประจำ ห้วงที่ 2
ประจำปี 2558
  พล.ต. สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ.
เป็นประธานเปิดการสัมมนาภายใน
เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างและ
กระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ”

ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
วันที่ 20-21 ก.ค. 58
  พล.ต. สุรสีห์ ครุธเวโช
จก.สบ.ทบ.
นำข้าราชการและกำลังพล
รน่วใจ บริจาคโลหิต ฯ
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
วันที่ 14 ก.ค. 58
  พล.ต. สุรสีห์ ครุธเวโช
จก.สบ.ทบ.
นำข้าราชการและกำลังพล
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. ชั้น 4
วันที่ 8 เม.ย. 58
  กปบ.สบ.ทบ.
ดำเนินการถ่ายบัตรประจำตัว
ข้าราชการชั้นยศนายพล
ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ
ณ ห้อง 221 บก.ทบ.
วันที่ 1 เม.น. 58
  พล.ต.สุรสีห์    ครุธเวโช
จก.สบ.ทบ.
เป็นประธานจัดงานปีใหม่ให้
ข้าราชการ และลูกจ้าง
กรมสารบรรณทหารบก
ณ สโมสรนายทหาร สพ.ทบ.
วันที่ 9 ม.ค. 58
  พล.อ.อุดมเดช    สีตบุตร
ผบ.ทบ.
นำคณะข้าราชการในกองบัญชาการ กองทัพบก
ถวายสัตย์ปฎิญาณตนเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธ.ค. 2557
  พล.ต.สุรสีห์    ครุธเวโช
จก.สบ.ทบ.
นำข้าราชการและลูกจ้าง
ร่วมสวดมนต์ถวายเป็น
พระราชากุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 2 ธ.ค. 2557
  พล.ต. สุรสีห์ ครุธเวโช
จก.สบ.ทบ.
เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ณ ห้องประชุมกิตติขจร 
ใน บก.ทบ.
วันที่ 4 พ.ย. 57
  พล.อ.ธีรชัย นาควานิช
            ผช.ผบ.ทบ. (2)
และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม สบ.ทบ.
โดย จก.สบ.ทบ.
และ กำลังพล สบ.ทบ.รับการตรวจเยี่ยม
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 57