<<< แจ้งให้ทราบ >>>

 

 

 

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขา (รายละเอียด)new

 

เรื่อง การเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตราประจำปี(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา)

      ในปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด)

 

เรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีครบกำหนด

      เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 61 (รายละเอียด)new

 

เรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ประจำปี 2559 (รายละเอียด)new

 

 

 

 

 


 การทำสัญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

ตัวอย่าง ใบสมัคร สัญญาเข้ารับราชการฯ สัญญาค้ำประกันฯ

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001-3

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001

 

 

 

 

 

 


 

                            เรื่องที่ควรรู้ 

   

เอกสารประกอบการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 6 เดือน new

     การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพnew

 

 

 

 


 


                                  แก้ไขคำสั่ง / ใบแก้คำผิด

                                                             

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 105/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 137/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 127/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 154/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 379/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 391/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 453/2560

ก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 491/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 572/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 644/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 678/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 718/2560new-star

 


  

คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล        

 

 

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 100/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.รุ่นที่ 2/58 จำนวน 156 (ชุดที่1)

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 443/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 507/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ (ชุดที่ 2)new  

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 508/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 2/58 (ชุดที่ 2)new

 

 


 

 คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร

                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 465/2560new                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 475/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 500/2560new                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 501/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 543/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 549/2560new                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 568/2560new                                        

คำสั่ง ทบ. ที่ 578/2560new                                     

คำสั่ง ทบ. ที่ 589/2560new                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 597/2560new                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 607/2560new                                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 628/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 629/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 661/2560new

 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(ไม่ใช้คุณวุฒิ)

คำสั่ง ทบ. ที่ 473/2560new                                     คำสั่ง ทบ. ที่ 705/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 474/2560new                                     คำสั่ง ทบ. ที่ 492/2560new     

คำสั่ง ทบ. ที่ 495/2560new                                     คำสั่ง ทบ. ที่ 510/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 542/2560new                                           คำสั่ง ทบ. ที่ 551/2560new    

คำสั่ง ทบ. ที่ 553/2560new                                     คำสั่ง ทบ. ที่ 567/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 591/2560new                                           คำสั่ง ทบ. ที่ 630/2560new   

คำสั่ง ทบ. ที่ 647/2560new                                     คำสั่ง ทบ. ที่ 720/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 721/2560new                                     คำสั่ง ทบ. ที่ 723/2560new

 

คำสั่ง ทบ. ที่ 729/2560new

 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(เกษียณ)

คำสั่ง ทบ. ที่ 506/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 515/2560new 

คำสั่ง ทบ. ที่ 519/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 529/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 537/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 541/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 550/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 584/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 598/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 635/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 636/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 640/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 645/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 646/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 676/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 687/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 719/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 722/2560new

 

 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(นชง.)

 

คำสั่ง ทบ. ที่ 507/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 508/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 509/2560new                                         

คำสั่ง ทบ. ที่ 511/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 513/2560new   

คำสั่ง ทบ. ที่ 514/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 516/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 517/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 518/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 530/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 531/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 533/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 534/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 535/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 536/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 538/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 552/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 565/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 566/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 569/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 577/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 579/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 596/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 590/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 606/2560new             

คำสั่ง ทบ. ที่ 613/2560new                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 616/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 617/2560new                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 618/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 619/2560new                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 632/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 631/2560new                                       คำสั่ง ทบ. ที่ 641/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 633/2560new                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 643/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 677/2560new                                       คำสั่ง ทบ. ที่ 688/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 700/2560new                                       คำสั่ง ทบ. ที่ 660/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 728/2560new                                        

คำสั่ง ทบ. ที่ 739/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 740/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 741/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 742/2560new      

         ภาพกิจกรรมกอง

           

รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0138 รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0043

รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0079 รบสงหนาท ผอ. ๑๗๑๐๒๗ 0099

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ. กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก