ยินดีต้อนรับ

    พ.อ. สฤษดิ์ศักดิ์  เกิดมณี ผอ.กอง สบ.ทบ. นำทีมเจ้าหน้าที่ กคว.สบ.ทบ. ตรวจเอกสาร/คุณวุฒิผู้สมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร                        ในห้วง 11-13 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. มอบของที่ระลึก

มอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ 2562 ให้แก่กองควบคุมคุณวุฒิ โดยมีผอ.กอง และผู้แทนเป็นตัวแทนในการรับของที่ระลึกจากเจ้ากรมสารบรรณทหารบก

7.5/10

กคว.สบ.ทบ. จัดกิจกรรมสัมนา ณ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พ.อ. สฤษดิ์ศักดิ์ เกิดมณี ผอ.กอง สบ.ทบ. นำทีม กคว. เดินทางไปสัมนา ที่จังหวัด ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา ​

9.2/10