<<< แจ้งเตือน >>>

1เรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร 

    รายละเอียด new

2. จ.ส.อ. ที่จะครบเกษียณอายุราชการ (ผู้ที่เกษียณ ๑ ต.ค. ๕๙ 

     การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการ

 


 

 

 


 


 

                            เรื่องที่ควรรู้ 

   

เอกสารประกอบการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 6 เดือน new

 

 

 

 

 

 

 


                             

 

                                  แก้ไขคำสั่ง / ใบแก้คำผิด

                                                             

คำสั่งกองทัพบก ที่ 520/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

คำสั่งกองทัพบก ที่ 494/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

คำสั่งกองทัพบก ที่ 483/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

คำสั่งกองทัพบก ที่ 482/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

 

**************************************************************************************************************

 

 

 

ใบแก้คำผิด ที่ 36/2558

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 440/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 439/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 438/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 437/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 436/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

ใบแก้คำผิด ที่ 31/2558

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 335/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 309/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 284/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 273/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

 


  

คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

                                                              

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 948/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกnew

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 940/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ขส. รุ่น 1/57new

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 893/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ม. รุ่น 1/57new

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 887/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ร. (พิเศษ)new

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 838/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ร. รุ่น 1/57new

 

 

***********************************************************************************************************

คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่754/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ขว.

คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่712/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ป.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 647/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า พ.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 648/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ส.                                                            

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 601/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ดย.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 572/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า พธ.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 500/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า สพ.

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 472/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ช.

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ม.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๘/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ส.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ                                                   

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ร.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

 


 

                                            คำสั่งเลื่อนฐานะ

                                                

คำสั่งกองทัพบก ที่ 536/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 537/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 538/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 539/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 540/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 543/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 544/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 557/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 558/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 559/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

 

 

 

**********************************************************************************************************

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 522/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 521/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 519/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 518/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 517/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 516/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 506/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 509/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 510/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 496/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 497/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 498/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 445/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 448/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 449/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 466/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 470/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 471/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 484/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 485/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 486/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 402/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 410/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 423/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 430/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 431/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 432/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

 

 

      

         ภาพกิจกรรมกอง

           

DSCN6034DSCN6058DSCN6059DSCN6061

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ. กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก