เรื่องที่ควรรู้ 

   

                                                     

*** เอกสารประกอบการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

          ** ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 6 เดือน

 

 

*** เอกสารประกอบการขออนุมัติบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 

*** คำแนะนำการส่งหลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะฯ คุณวุฒิปริญญาตรี ปี 58 

 

*** แผนที่เดินทางมา กรมสารบรรณทหารบก

 

 


 

 

                                   

                           

 

                                        

                                     <<< แจ้งเตือน >>>

1. จ.ส.อ. ที่จะครบเกษียณอายุราชการ (ผู้ที่เกษียณ ๑ ต.ค. ๕๙ 

     การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการ

 

2. เรื่อง  เร่งรัดการรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

    กรณี จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป new

 

 

 

 


                             

 

                                  แก้ไขคำสั่ง / ใบแก้คำผิด

                                                             

ใบแก้คำผิด ที่ 31/2558new

คำสั่งกองทัพบก ที่ 335/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

คำสั่งกองทัพบก ที่ 309/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

คำสั่งกองทัพบก ที่ 284/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

คำสั่งกองทัพบก ที่ 273/2558 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก new

 

**************************************************************************************************************

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 

 

 


  

                                      คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ

                                                               

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 754/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ขว.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 712/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ป.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 647/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า พ.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 648/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ส.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew                                                            

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 601/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ดย.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 572/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า พธ.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 500/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า สพ.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 472/2558 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ช.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศnew

 

 

***********************************************************************************************************

 

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ม.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๘/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ส.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ                                                   

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า ร.เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

 


 

                                            คำสั่งเลื่อนฐานะ

                                                

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 402/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 410/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

คำสั่งกองทัพบก ที่ 423/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew

**********************************************************************************************************

คำสั่งกองทัพบก ที่ 360/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 373/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 374/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 376/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 378/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 392/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 336/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 337/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 338/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 320/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 321/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 315/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 316/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 317/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 303/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 304/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 306/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 307/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกองทัพบก ที่ 308/2558 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 

      

         ภาพกิจกรรมกอง

           

DSCN6034DSCN6058DSCN6059DSCN6061

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ. กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก