<<< แจ้งให้ทราบ >>>

 

เรื่อง การเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตราประจำปี(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา)

      ในปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด)

 

เรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีครบกำหนด

      เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 60 (รายละเอียด)new

 

เรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ประจำปี 2559 (รายละเอียด)new

 

 

 

 

 

 


 การทำสัญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

ตัวอย่าง ใบสมัคร สัญญาเข้ารับราชการฯ สัญญาค้ำประกันฯ

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001-3

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001

 

 

 

 

 

 


 

                            เรื่องที่ควรรู้ 

   

เอกสารประกอบการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 6 เดือน new

     การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพnew

 

 

 

 


 


                                  แก้ไขคำสั่ง / ใบแก้คำผิด

                                                             

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 207/2559

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 242/2559

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 334/2559

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 335/2559

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 339/2559

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 566/2559 

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 636/2559

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 646/2559

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 105/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 137/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 127/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 154/2560new-star


  

คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล        

 

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 801/2559 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.(1/58)

ชุดที่ 1/2  จำนวน 116 นาย

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 914/2559 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.(1/58)

ชุดที่ 2/2  จำนวน 129 นาย

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1053/2559 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.รุ่นพิเศษ 

10531053

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 100/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.รุ่นที่ 2/58 จำนวน 156 (ชุดที่1) 

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 443/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ 

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 507/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ (ชุดที่ 2)new                                                                                                                   

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 508/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 2/58 (ชุดที่ 2)new

 

 


 

 คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร

 

คำสั่ง ทบ. ที่ 176/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 178/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 181/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 182/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 183/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 184/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 186/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 187/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 185/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 194/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 196/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 197/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 200/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 205/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 206/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 207/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 208/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 210/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 211/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 222/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 229/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 230/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 233/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 234/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 235/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 236/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 237/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 238/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 241/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 242/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 243/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 246/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 247/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 248/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 249/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 250/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 252/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 253/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 254/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 255/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 258/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 259/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 261/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 262/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 263/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 264/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 275/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 282/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 283/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 284/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 292/2560new
คำสั่ง ทบ. ที่ 293/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 297/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 298/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 299/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 302/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 303/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 304/2560new 

คำสั่ง ทบ. ที่ 309/2560new

      

         ภาพกิจกรรมกอง

           

DSCN6034DSCN6058DSCN6059DSCN6061

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ. กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก