<<< แจ้งให้ทราบ >>>

 

 

เรื่อง ผังการรับหนังสือส่งตัว ผู้ที่สอบ พลเรือน ทหารกองหนุน 

ในปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)  new-star

 

 

 

เรื่อง การเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตราประจำปี(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา)

      ในปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด)

 

เรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีครบกำหนด

      เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 61 (รายละเอียด)new

 

เรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ประจำปี 2559 (รายละเอียด)new

 

 

 

 

 

 


 การทำสัญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

ตัวอย่าง ใบสมัคร สัญญาเข้ารับราชการฯ สัญญาค้ำประกันฯ

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001-3

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001

 

 

 

 

 

 


 

                            เรื่องที่ควรรู้ 

   

เอกสารประกอบการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

      ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 6 เดือน new

     การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพnew

 

 

 

 


 


                                  แก้ไขคำสั่ง / ใบแก้คำผิด

                                                             

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 105/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 137/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 127/2560

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 154/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 379/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 391/2560new-star

แก้คำสั่งกองทัพบก ที่ 453/2560new-star


  

คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล        

 

 

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 100/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.รุ่นที่ 2/58 จำนวน 156 (ชุดที่1)

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 443/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 507/2560 เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ (ชุดที่ 2)new  

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 508/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 2/58 (ชุดที่ 2)new

 

 


 

 คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร

                       

คำสั่ง ทบ. ที่ 338/2560                                               คำสั่ง ทบ. ที่ 350/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 351/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 352/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 353/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 360/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 361/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 362/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 363/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 364/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 382/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 383/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 384/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 388/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 389/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 403/2560

คำสั่ง ทบ. ที่ 409/2560                                              คำสั่ง ทบ. ที่ 419/2560 

คำสั่ง ทบ. ที่ 416/2560new                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 429/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 430/2560new                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 431/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 435/2560new                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 436/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 442/2560new                                        คำสั่ง ทบ. ที่ 464/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 465/256new                                          คำสั่ง ทบ. ที่ 473/2560new

คำสั่ง ทบ. ที่ 474/2560new                                         คำสั่ง ทบ. ที่ 475/2560new

      

         ภาพกิจกรรมกอง

           

DSCN6034DSCN6058DSCN6059DSCN6061

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ. กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก