คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
788/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
12 ก.ค. 62
743/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 ก.ค. 62
742/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 ก.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
652/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
12 มิ.ย. 62
651/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
12 มิ.ย. 62
612/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 มิ.ย. 62
574/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
28 พ.ค. 62
515/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
13 พ.ค. 62
473/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
3 พ.ค. 62
472/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
3 พ.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
413/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 เม.ย. 62
402/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
11 เม.ย. 62
309/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค. 62
297/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค. 62
296/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
14 มี.ค. 62
267/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
5 มี.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
216/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 ก.พ. 62
144/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 ก.พ. 62
130/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ก.พ. 62
98/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
29 ม.ค. 62
101/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
29 ม.ค. 62
67/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
23 ม.ค. 62
35/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 ม.ค. 62
3/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 ม.ค. 62
112/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 ม.ค. 62
172/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
11 ม.ค. 62