ไม่ใช้วุฒิ

คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
515/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
13 พ.ค. 62
473/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
3 พ.ค. 62
472/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
3 พ.ค. 62
   
   
   
   
   
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
413/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 เม.ย. 62
402/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
11 เม.ย. 62
309/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค. 62
297/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค. 62
296/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
14 มี.ค. 62
267/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
5 มี.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
216/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 ก.พ. 62
144/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 ก.พ. 62
130/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ก.พ. 62
98/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
29 ม.ค. 62
101/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
29 ม.ค. 62
67/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
23 ม.ค. 62
35/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 ม.ค. 62
3/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 ม.ค. 62
112/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 ม.ค. 62
172/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
11 ม.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
1497/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 ธ.ค. 61
1457/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
21 ธ.ค. 61
1439/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
18 ธ.ค. 61
1438/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
18 ธ.ค. 61
1432/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 ธ.ค. 61
1431/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 ธ.ค. 61
1400/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 ธ.ค. 61
1394/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ธ.ค. 61
1354/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
28 พ.ย. 61
1330/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 พ.ย. 61
1322/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 พ.ย. 61
1315/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
21 พ.ย. 61
1314/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
21 พ.ย. 61
1309/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
19 พ.ย. 61
1286/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1280/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
13 พ.ย. 61
1273/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1238/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 พ.ย. 61
1237/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 พ.ย. 61
1236/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 พ.ย. 61
1215/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61
1212/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61
1211/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61
1210/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61
1206/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 พ.ย. 61
1155/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 ต.ค. 61