คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
787/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร 
12 ก.ค. 62
780/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
10 ก.ค. 62
741/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 ก.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
722/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 มิ.ย. 62
700/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
25 มิ.ย. 62
666/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
17 มิ.ย. 62
614/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
5 มิ.ย. 62
568/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
28 พ.ค. 62
542/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
21 พ.ค. 62
500/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 พ.ค. 62
487/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
3 พ.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
425/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 เม.ย. 62
424/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 เม.ย. 62
398/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
10 เม.ย. 62
320/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
19 มี.ค. 62
321/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
19 มี.ค. 62
315/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
18 มี.ค. 62
307/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
143/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 ก.พ. 62
115/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 ก.พ. 62
116/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ก.พ. 62
36/62

เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร

15 ม.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
1458/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
21 ธ.ค. 61
1440/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
18 ธ.ค. 61
1417/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
13 ธ.ค. 61
1399/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 ธ.ค. 61
1398/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 ธ.ค. 61
1395/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ธ.ค. 61
1391/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ธ.ค. 61
1346/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 พ.ย. 61
1337/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 พ.ย. 61
1333/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 พ.ย. 61
1310/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
19 พ.ย. 61
1281/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1235/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 พ.ย. 61
1209/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61