คำสั่ง กห.เรื่องวันที่
51/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
18 ม.ค. 62
86/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
28 ม.ค. 62
50/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
18 ม.ค. 62
4/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 ม.ค. 62
2/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 ม.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องลงวันที่
1479/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 ธ.ค. 61
1477/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 ธ.ค. 61
1396/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ธ.ค. 61
1393/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ธ.ค. 61
1392/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ธ.ค. 61
1338/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 พ.ย. 61
1336/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 พ.ย. 61
1334/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 พ.ย. 61
1324/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 พ.ย. 61
1323/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
26 พ.ย. 61
1311/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
19 พ.ย. 61
1287/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1277/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1275/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1274/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1266/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
14 พ.ย. 61
1214/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61
1213/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61
1204/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 พ.ย. 61
1203/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 พ.ย. 61
1202/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 พ.ย. 61
1168/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 ต.ค. 61
1166/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
29 ต.ค. 61
1068/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
11 ต.ค. 61