คำสั่ง กห.เรื่องวันที่
339/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
25 มี.ค. 62
308/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องวันที่
138/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 ก.พ. 62  
78/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
24 ม.ค. 62
97/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
29 ม.ค. 62
66/62เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
22 ม.ค. 62
คำสั่ง กห.เรื่องวันที่
1511/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 ธ.ค. 61
1478/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
21 ธ.ค. 61
1433/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
17 ธ.ค. 61
1412/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
13 ธ.ค. 61
1397/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 ธ.ค. 61
1360/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
29 พ.ย. 61
1285/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1276/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
16 พ.ย. 61
1265/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
14 พ.ย. 61
1264/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
13 พ.ย. 61
1263/61เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
13 พ.ย. 61