คำสั่ง กห.เรื่องวันที่
528/62การบรรจุ นชท.รร.ชท.สปท. (ภาคสมทบ)30 เม.ย. 62
423/62การบรรจุ นชท.รร.ชท.สปท. (ภาคสมทบ)29 มี.ค. 62