เลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(ไม่ใช้คุณวุฒิ) PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 54
แย่ดีที่สุด 
คำสั่ง - คำต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 02:34 น.

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(ไม่ใช้คุณวุฒิ)    

คำสั่ง ทบ.ที่   เรื่อง
ลงวันที่ 

คำสั่ง ทบ.ที่

1286/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 16 พ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

1280/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 13 พ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

1273/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 16 พ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

1238/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 7 พ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

1237/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 7 พ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

1236/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 7 พ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

1210/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew
2 พ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

1212/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  2 พ.ย. 61

คำสั่ง ทบ.ที่

1215/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 2 พ.ย. 61

คำสั่ง ทบ.ที่

1211/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 2 พ.ย. 61

คำสั่ง ทบ.ที่

1206/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 1 พ.ย. 61

คำสั่ง ทบ.ที่

1182/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 30 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

1169/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 29 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

1155/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 24 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

1135/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 19 ต.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

1124/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 18 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

1067/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 11 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

1057/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 9 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

1053/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 8 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

1048/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 8 ต.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

632/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 26 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

627/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 25 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

626/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 25 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

625/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 25 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

620/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 24 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

613/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 20 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

606/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 18 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

604/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew
17 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

 597/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 14 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

 590/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 12 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

586/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 12 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

584/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 12 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

571/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
6 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

567/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
5 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

565/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
5 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

 564/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
5 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

563/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
5 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

562/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 5 ก.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

561/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 5 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

560/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 4 ก.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

531/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
27 ส.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

516/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 20 ส.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่  

 515/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 20 ส.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่  

 506/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 ส.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

 504/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 ส.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 485/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 03 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 473/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 26 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 467/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 25 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 448/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 19 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 444/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 19 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 442/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 18 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 436/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 13 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 417/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 4 ก.ค.61

 

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 409/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

3 ก.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

403/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

402/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

391/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 26 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

381/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 22 มิ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

371/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 19 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

369/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 18 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

364/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 15 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

360/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

359/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

346/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 11 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

345/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 11 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่  

340/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 6 มิ.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

336/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 4 มิ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

335/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 มิ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

329/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 30 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

328/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 30 พ.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

310/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 28 พ.ค.61

 

คำสั่ง ทบ.ที่

 

309/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 28 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

308/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 25 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

307/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 24 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

300/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 23 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 299/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 23 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 295/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 21 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 277/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 11 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 271/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 10 พ.ค.61

 

คำสั่ง ทบ.ที่

 

 270/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 10 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 260/2561 

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 3 พ.ค.61

 คำสั่ทบ.ที่ 

 259/2561 

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 3 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 258/2561 

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 257/2561 

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 245/2561  

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 20 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่ 

243/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 19 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 238/2561  

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 17 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 236/2561 

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 17 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 233/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 10 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

230/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 10 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

229/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เม.ย.61
คำสั่ง ทบ.ที่

221/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 3 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

219/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 3 เม.ย.61
คำสั่ง ทบ.ที่

204/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร  26 มี.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่

212/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 30 มี.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่

211/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่

209/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 30 มี.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่

206/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.61
คำสั่ง ทบ.ที่

205/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 28 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

188/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 19 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

187/2561

ลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
19 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

186/2561

ลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

185/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 15 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

184/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
15 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

154/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
9 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

156/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
8 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

146/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
7 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

141/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
2 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

107/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

95/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

88/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

86/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

71/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

59/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

56/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

22/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

8/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1 ม.ค.61

หน้าประชาสัมพันธ์   

 

 

5 ก.ย.61

6 ก.ย..61

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 เวลา 06:34 น.