Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ผู้บังคับบัญชา
 
    พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ      ผอ.กอง สบ.ทบ.    
Image1 Image2 Image3
แจ้งเรื่องขอพระราชทานญสนายทหารสัญญาบัตร (ปลดว่าที่ยศ เม.ย.61) 
ให้ นขต. ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไปรับเหรียญจักรมาลา  >> แบบฟอร์ม,  ฐน2  และ ราชกิจจานุเบกษา 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554  >> แบบฟอร์มราชกิจจานุเบกษา

ส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 62 ภายใน 31 ธ.ค. 60 >> โหลดแบบฟอร์ม
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
จี้แจงเพิ่มเติมในการเสนอหลักฐานประกอบการพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2560 ครึ่งปีหลัง 
ขอพระราชทานยศ (ปลดว่าที่ยศ) ภายในวันที่ 30 ก.ค. 60 
ชี้แจงการจัดทำบำเหน็จ (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 2560
                                                                 

 

 

 

 

  

 

   

img 7754  เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กกพ.สบ.ทบ. รวมอวยพรปีใหม่ให้กับ ผอ.กอง สบ.ทบ. 
 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางรวมกัน เพื่อแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี และ พ.อ.มงคล แสนชารี  วันที่ 24 พ.ย.60 
ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี เนื่องจากได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กคว.สบ.ทบ. 
 ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาผู้ที่เกษียณอายุราชการของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 15 ก.ย. 60  
 กกพ.สบ.ทบ. ทำการทดสอบ พิมพ์จับความเร็ว และพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 5 ก.ค. 60
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา 7 เม.ย. 60
 Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.