พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา               7 เม.ย.60 
สังสรรค์หรรษา สารบรรณคาวบอย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่   2 - 3 มี.ค.60 
Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.             28 ธ.ค. 2559 
จก.สบ.ทบ. ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ ของนายพัชรพล สถาพร บุตรของ จ.ส.อ.ชุติเดช  สถาพร กกพ.สบ.ทบ. ที่วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ     วันที่ 11 ธ.ค. 59 
รอง จก.สบ.ทบ. และกำลังพล กกพ.สบ.ทบ.       รวมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่บาง  สงวนไว้ มารดาของ น.ส.พิฐชญาณ์  สิทธิชัยวรภัทร์                       ณ วัดบุณยประดิษฐ์ วันที่ 30 พ.ย. 59 
กกพ.สบ.ทบ. ได้จัดงานเลี้ยงเออรี่ ให้กับ พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ และ พ.ต.หญิง กฤษณา ตุ้มคง วันที่ 9 ก.ย.59 
พ.ต.ปรีชา  สุวรรณเครือ ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิกำลังพลให้กับ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่ รร.ศสร.นรด. วันที่ 3 พ.ค. 59
กกพ.สบ.ทบ. รับการตรวจเยี่ยม  "คณะตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการในระบบ PDX สายงาน สบ.ทบ."
พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ เป็นตัวแทนของกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2016 ให้กับ พ.อ.นุกูล ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. และ ผอ.กอง สบ.ทบ.ได้มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพล พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ 
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2016 ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 25 ธ.ค. 2558  ณ สโมสร สพ.ทบ. 
พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้มอบของขวัญให้กับกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 
มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.ดำรง ทองอยู่           ในโอกาสได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กผค.สบ.ทบ. 
พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. จัดสัมมนากำลังพล ภายใน สบ.ทบ. ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 - 21 ส.ค. 58 ณ โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่   13 ม.ค. 58
                                                                                        >>ภาพทั้งหมด