กำลังพล กกพ.สบ.ทบ. รวมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่บาง  สงวนไว้ (ผู้วายชนม์) ณ วัดบุณยประดิษฐ์ วันที่ 30 พ.ย. 59 
กกพ.สบ.ทบ. ได้จัดงานเลี้ยงเออรี่ ให้กับ พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ และ พ.ต.หญิง กฤษณา ตุ้มคง วันที่ 9 ก.ย.59 
พ.ต.ปรีชา  สุวรรณเครือ ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิกำลังพลให้กับ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่ รร.ศสร.นรด. วันที่ 3 พ.ค. 59
กกพ.สบ.ทบ. รับการตรวจเยี่ยม  "คณะตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการในระบบ PDX สายงาน สบ.ทบ."
พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ เป็นตัวแทนของกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2016 ให้กับ พ.อ.นุกูล ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. และ ผอ.กอง สบ.ทบ.ได้มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพล พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ 
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2016 ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 25 ธ.ค. 2558  ณ สโมสร สพ.ทบ. 
พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้มอบของขวัญให้กับกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 
มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.ดำรง ทองอยู่           ในโอกาสได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กผค.สบ.ทบ. 
พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. จัดสัมมนากำลังพล ภายใน สบ.ทบ. ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 - 21 ส.ค. 58 ณ โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่   13 ม.ค. 58
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธาน   จัดงานปีใหม่ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ.วันที่ 9 ม.ค. 2558  ณ สโมสรนายทหาร สพ.ทบ.
                                                                                        >>ภาพทั้งหมด