Image1 Image2

การรวบรวมคำสั่ง กห.เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศครั้งแรกส่ง ทบ.ภายใน 1 ส.ค.57  
การแก้ไขปัญหาการรายงานขอแต่งตั้งยศหรือขอเลื่อนยศล่าช้าเกินกว่า 1 ปี 

ด้วย กกพ.สบ.ทบ. ได้รับมอบสัญญาบัตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ครั้งที่ 1 ต.ค.49 เพื่อจ่ายให้กับกำลังพล จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยและกำลังพลทั่วไปกรุณาตรวจสอบ สำหรับการติดต่อขอรับ สามารถรับเป็นส่วนรวมของหน่วยโดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อส่งให้ หรือไปรับด้วยตนเองได้ที่แผนก

จัดการกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. ในกองบัญชาการกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

(ก.ค.57-ส.ค.57) (สัญญาบัตรยศตามราชกิจจายศทหาร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/002/85.PDF

การส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังพลรายบุคคล 
คู่มือระยะเวลาการเลือนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน 
ขอให้ นขต.ทบ. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2557 
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนยศของผู้ที่เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน  
การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร 
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก , ผนวก ข) 
เงินรางวัล ประจำปี 2555 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2557 
                                                                                                   

  

สัมมนา รร.จปร. ของ สบ.ทบ. 22 ส.ค. 57 

ร.อ.ปรีชา สุวรรณเครือ ไปบรรยายสิทธิกำลังพล 

ให้แก่กำลังพลบรรจุใหม่ ณ ศม. วันที่ 16 ก.ค.-17 ก.ค. 57

สบ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อประจำ

กรมสารบรรณและทำการติดตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค.57

กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก ร่วมทำบุญ

ในวันสงกรานต์ เม.ย.2557                                           

พ.ท.หญิง สมัย  แย้มมะณีชัย และ พ.ต.หญิง สิมาภา 

จันทร์หอมกุล ร่วมเป็นผู้บรรยายชุดอบรมเคลื่อนที่

งานธุรการ วันที่ 21 ม.ค.-ก.พ.57

                                                                                               >>ภาพย้อนหลัง

 

ผู้บังคับบัญชา

    

          พ.อ.สุรพงษ์    ชำนิยันต์

               ผอ.กอง  สบ.ทบ.

Loginmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4337
mod_vvisit_counterเมื่อวาน4876
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้17298
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา29351
mod_vvisit_counterเดือนนี้106324
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว139630
mod_vvisit_counterทุกวัน537633

 

 

 

 

                                

                                                               

...