พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ เป็นตัวแทนของกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2016 ให้กับ พ.อ.นุกูล ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. และ ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพล พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ 
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงาน     Merry Christmas & Happy New Year 2016                   ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 25 ธ.ค. 2558                       ณ สโมสร สพ.ทบ. 
พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้มอบของขวัญ     ให้กับกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่               ปี 2559 

ฉบับเต็มวันที่ 25   

มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.ดำรง ทองอยู่  ในโอกาส       ได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กผค.สบ.ทบ. 
พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. จัดสัมมนากำลังพล   ภายใน สบ.ทบ. ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 - 21 ส.ค. 58       ณ โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ           จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่             13 ม.ค. 58
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงาน     ปีใหม่ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 9 ม.ค. 2558  ณ           สโมสรนายทหาร สพ.ทบ.
                                                                                             >>ภาพทั้งหมด