พ.ต.ปรีชา  สุวรรณเครือ ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิกำลังพลให้กับ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร   ที่ รร.ศสร.นรด. วันที่ 3 พ.ค. 59  
กกพ.สบ.ทบ. รับการตรวจเยี่ยม                         "คณะตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการในระบบ PDX        สายงาน สบ.ทบ." 
พ.อ.หญิง จุฑามาศ กมลรัตน์ เป็นตัวแทนของกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2016 ให้กับ พ.อ.นุกูล ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. และ ผอ.กอง สบ.ทบ.ได้มอบเงินรางวัลให้กับกำลังพล พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ 
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธานจัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2016     ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ. วันที่ 25 ธ.ค. 2558               ณ สโมสร สพ.ทบ. 
พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้มอบของขวัญให้กับกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 
ฉบับเต็ม วันที่ 25
มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.ดำรง ทองอยู่             ในโอกาสได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กผค.สบ.ทบ. 
พล.ต.สุรสีห์  ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. จัดสัมมนากำลังพล ภายใน สบ.ทบ. ประจำปี 2558 ในวันที่  18 - 21 ส.ค. 58 ณ โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เก็บตกการแก้ไขชั้นเงินเดือน (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10) 
กกพ.สบ.ทบ. ร่วมมือกันทำ 5ส ตามนโยบายของ    จก.สบ.ทบ.  มี.ค. 2558 
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่     13 ม.ค. 58
พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช จก.สบ.ทบ. เป็นประธาน     จัดงานปีใหม่ให้แก่กำลังพล สบ.ทบ.วันที่ 9 ม.ค. 2558  ณ สโมสรนายทหาร สพ.ทบ.
                                                                                         >>ภาพทั้งหมด