เงินประจำตำแหน่ง
 
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่
เรื่อง
ลงวันที่
  262/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง 20 ก.พ. 57  
  261/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง 20 ก.พ. 57  
  261/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง 20 ก.พ. 57  
  128/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง 28 ม.ค. 57  
  43/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง 7 ม.ค. 57  
 
1306/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

14 พ.ย. 56  
 
1286/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

7 พ.ย. 56  
 
1198/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

18 ต.ค. 56  
 
1186/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

16 ต.ค. 56  
 
1175/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

15 ต.ค. 56  
 
967/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

22 ส.ค. 56  
 
925/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

1 ส.ค. 56  
 
921/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

1 ส.ค. 56  
 
837/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

15 ก.ค. 56  
 
765/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

1 ก.ค. 56  
 
741/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

24 มิ.ย. 56  
 
739/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

24 มิ.ย. 56  
 
738/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

24 มิ.ย. 56  
 
557/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

28 พ.ค. 56  
 
492/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

3 พ.ค. 56  
 
444/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

22 เม.ย. 56  
 
406/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

9 เม.ย. 56  
 
248/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

4 มี.ค. 56  
 
206/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

19 ก.พ. 56  
 
103/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

22 ม.ค. 56  
 
102/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

22 ม.ค. 56  
 
35/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง

7 ม.ค. 56