เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
 
คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่
เรื่อง
ลงวันที่
  265/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 20 ก.พ. 57  
  211/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 17 ก.พ. 57  
  199/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 11 ก.พ. 57  
  134/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 29 ม.ค. 57  
  132/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 29 ม.ค. 57  
  127/57 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และแก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) 27 ม.ค. 57  
  9/57

ใบแก้คำผิด

17 ก.พ. 57  
 
1327/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

15 พ.ย. 56  
 
1320/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

13 พ.ย. 56  
 
1282/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

6 พ.ย. 56  
 
1268/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

1 พ.ย. 56
 
 
1229/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

25 ต.ค. 56
 
 
1007/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

2 ก.ย. 56
 
 
922/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

6 ส.ค. 56
 
 
842/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

18 ก.ค. 56
 
 
826/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

12 ก.ค. 56
 
 
742/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

24 มิ.ย. 56
 
 
696/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)

17 มิ.ย. 56
 
 
661/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

14 มิ.ย. 56
 
 
542/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

21 พ.ค. 56
 
 
533/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

20 พ.ค. 56
 
 
453/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

26 เม.ย. 56
 
 
400/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

5 เม.ย. 56
 
 
338/56

แก้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ )

20 มี.ค. 56
 
 
317/56

เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ และรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

5 มี.ค. 56
 
 
115/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

28 ม.ค. 56
 
 
58/56

ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

14 ม.ค. 56