กรมสารบรรณทหารบก ได้ริเริ่มโครงการแจกจ่าย   คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร  สังกัด  ทบ.
                 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้.
 
               
                 1.  ให้ท่านคลิ๊กที่คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนตามรายการด้านบน  เพื่อเปิดคำสั่งที่ต้องการ
                                 2.  การเข้าดูคำสั่งต้องใช้โปรแกรม
Adobe Reader  หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มี
           สามารถจะติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ โดยคลิ๊กที่ปุ่มนี้  คลิ๊ก download เพื่อติดตั้งโปรแกรม  เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม