คำสั่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
 คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)                                                           เรื่อง                                                         ลงวันที่        
1714/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) new icon 27 พ.ย. 61
1649/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)  16 พ.ย. 61
1584/61 ให้ข้าราชการทหาาชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ  7 พ.ย. 61
1457/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ  11 ต.ค. 61
1204/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  6 ส.ค. 61
1113/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  19 ก.ค. 61
1098/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ  18 ก.ค. 61
1008/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  5 ก.ค. 61
834/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ  6 มิ.ย. 61
715/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  23 พ.ค. 61
714/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  23 พ.ค. 61
713/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  23 พ.ค. 61
712/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  23 พ.ค. 61
677/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  18 พ.ค. 61
663/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ  15 พ.ค. 61
501/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ  20 เม.ย. 61
496/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ  18 เม.ย. 61
337/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  9 มี.ค. 61
336/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  9 มี.ค. 61
160/61 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  8 ก.พ. 61
1720/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)  25 ธ.ค. 60
1661/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)  15 ธ.ค. 60
1438/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  2 พ.ย. 60
1370/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  20 ต.ค. 60
1337/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  18 ต.ค. 60
1256/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  29 ก.ย. 60
952/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  19 ก.ค. 60
828/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  19 มิ.ย. 60
792/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  16 มิ.ย. 60
751/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  12 มิ.ย. 60
676/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)  1 มิ.ย. 60
623/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  22 พ.ค. 60
622/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  22พ.ค. 60
589/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  16 พ.ค. 60
588/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  16 พ.ค. 60
587/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  16 พ.ค. 60
573/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  15 พ.ค. 60
287/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)  3 มี.ค. 60
220/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  20 ก.พ. 60
91/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  27 ม.ค. 60
89/60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  27 ม.ค. 60
1401/59 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 24 พ.ย. 59
1586/59 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 29 ธ.ค. 59
1528/59 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 21 ธ.ค. 59