คำสั่ง ปรับย้ายนายทหารประทวน

 

คำสั่ง ทบ. ที่ เรื่อง ลงวันที่
161/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 30 ม.ค. 57
152/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 31 ม.ค. 57
151/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 31 ม.ค. 57
150/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 29 ม.ค. 57
141/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 30 ม.ค. 57
124/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 27 ม.ค. 57
102/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 24 ม.ค. 57
99/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 22 ม.ค. 57
98/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 22 ม.ค. 57
97/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า 23 ม.ค. 57
96/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 23 ม.ค. 57
88/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 23 ม.ค. 57
81/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 22 ม.ค. 57
60/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  10 ม.ค. 57
46/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  9 ม.ค. 57
33/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 3 ม.ค. 57
32/57 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 3 ม.ค. 57
1506/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 27 ธ.ค. 56
1488/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 25 ธ.ค. 56
1485/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 25 ธ.ค. 56
1484/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 25 ธ.ค. 56
1468/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 19 ธ.ค. 56
1467/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า 20 ธ.ค. 56
1441/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 12 ธ.ค. 56
1435/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 11 ธ.ค. 56
1434/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 11 ธ.ค. 56
1421/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 6 ธ.ค. 56
1420/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 4 ธ.ค. 56
1380/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 26 พ.ย. 56
1339/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 19 พ.ย. 56
1293/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 7 พ.ย. 56
1292/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 7 พ.ย. 56
1280/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 5 พ.ย. 56
1270/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 25 ต.ค. 56
1224/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า 18 ต.ค. 56
1208/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า 18 ต.ค. 56
1171/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 11 ต.ค. 56

1169/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

11 ต.ค.56

1159/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

 7 ต.ค.56

1155/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 3 ต.ค. 56

1154/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

ต.ค.56

1150/56 ให้นายทหารประทวนรับราชการ 2 ต.ค. 56

1062/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

13 ก.ย.56

1061/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

13 ก.ย.56

1002/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

28 ส.ค.56

957/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

20 ส.ค.56

942/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

13 ส.ค.56

939/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

13 ส.ค.56

871/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

26 ก.ค.56

866/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

24 ก.ค.56

865/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

24 ก.ค.56

852/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

24 ก.ค.56

851/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

24 ก.ค.56

833/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

12 ก.ค.56

832/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

12 ก.ค.56

817/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

ก.ค.56

816/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

ก.ค.56

814/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 9 ก.ค.56

812/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

ก.ค.56

811/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

ก.ค.56

803/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

ก.ค.56

761/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

26 มิ.ย.56

760/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

26 มิ.ย.56

753/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

26 มิ.ย.56

692/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 19 มิ.ย.56

666/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 13 มิ.ย.56

634/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 4 มิ.ย.56

590/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 31 พ.ค.56

589/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

29 พ.ค.56

567/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 30 พ.ค.56

565/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

 30 พ.ค.56

564/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 30 พ.ค.56

545/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

 23 พ.ค.56

504/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 10 พ.ค.56

503/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 10 พ.ค.56

501/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 9 พ.ค.56

482/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 1 พ.ค.56

447/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

25 เม.ย.56

438/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 1เม.ย.56

430/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

22 เม.ย.56

417/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 18 เม.ย.56

399/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 9 เม.ย.56

398/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 5 เม.ย.56

397/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

 5 เม.ย.56

396/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

 5 เม.ย.56

376/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 22 มี.ค.56

333/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 19 มี.ค.56

307/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

11 มี.ค.56

252/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

มี.ค.56

243/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

27 ก.พ.56

226/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

20 ก.พ.56

225/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

20 ก.พ.56

197/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

12 ก.พ.56

174/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 7 ก.พ.56

173/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

 7 ก.พ.56

172/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและเปลี่ยนเหล่า

 7 ก.พ.56

159/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

31 ม.ค.56

158/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

31 ม.ค.56

151/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

31 ม.ค.56

121/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

28 ม.ค.56

106/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

23 ม.ค.56

105/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

22 ม.ค.56

79/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

17 ม.ค.56

78/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

17 ม.ค.56

77/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

17 ม.ค.56

61/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

15 ม.ค.56

33/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 11 ม.ค.56

23/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

ม.ค.56

15/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

ม.ค.56

12/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

 8 ม.ค.56

11/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ ปรับระดับเงินเดือนและเปลี่ยนเหล่า

 3 ม.ค.56

2/56

ให้นายทหารประทวนรับราชการ

 3 ม.ค.56