alt

 

v8

 
   คำสั่ง ทบ. ที่ เรื่อง    ลงวันที่    
603/59 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  28 พ.ย. 59
602/59 ให้นายทหารรับราชการ  28 พ.ย. 59
601/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  28 พ.ย. 59
597/59 ให้นายทหารรับราชการ  23 พ.ย. 59
594/59 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  22 พ.ย. 59
593/59 ให้นายทหารรับราชการ  22 พ.ย. 59
590/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  21 พ.ย. 59
589/59 ให้นายทหารรับราชการ  21 พ.ย. 59
587/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ย. 59
585/59  ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ย. 59
574/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 พ.ย. 59
573/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 พ.ย. 59
572/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 พ.ย. 59
571/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  11 พ.ย. 59
570/59 ให้นายทหารรับราชการ  11 พ.ย. 59
569/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  11 พ.ย. 59
564/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  10 พ.ย. 59
561/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  8 พ.ย. 59
558/59 ให้นายทหารรับราชการ  8 พ.ย. 59
557/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  8 พ.ย. 59
556/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  8 พ.ย. 59
554/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  8 พ.ย. 59
553/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  8 พ.ย. 59
546/59 ให้นายทหารรับราชการ  1 พ.ย. 59
545/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  1 พ.ย. 59
544/59 ให้นายทหารรับราชการ  1 พ.ย. 59
517/59 ให้นายทหารรับราชการ  19 ต.ค. 59
512/59 ให้นายทหารรับราชการ  17 ต.ค. 59
505/59 ให้นายทหารรับราชการ  17 ต.ค. 59
504/59 ให้นายทหารรับราชการ  17 ต.ค. 59
498/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  13 ต.ค. 59
492/59 ให้นายทหารรับราชการ  11 ต.ค. 59
491/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  11 ต.ค. 59
489/59 ให้นายทหารรับราชการ  10 ต.ค. 59
488/59 ให้นายทหารรับราชการ  7 ต.ค. 59
484/59 ให้นายทหารรับราชการ  6 ต.ค. 59
480/59  ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  28 ก.ย. 59
456/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  26 ก.ย. 59
455/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน   26 ก.ย. 59
454/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน   26 ก.ย. 59
453/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  26 ก.ย. 59
452/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน   26 ก.ย. 59
451/59 ให้นายทหารรับราชการ  26 ก.ย. 59
450/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน   26 ก.ย. 59
447/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน   23 ก.ย. 59
427/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ย. 59
426/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ย. 59
425/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ย. 59
419/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  7 ก.ย. 59
418/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  7 ก.ย. 59
417/59 ให้นายทหารรับราชการ  7 ก.ย. 59
414/59 ให้นายทหารรับราชการ  5 ก.ย. 59
413/59 ให้นายทหารรับราชการ  5 ก.ย. 59
412/59 ให้นายทหารรับราชการ  5 ก.ย. 59
411/59 ให้นายทหารรับราชการ  5 ก.ย. 59
410/59
ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ย. 59
409/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ย. 59
408/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ย. 59
399/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 ส.ค. 59
395/59  ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 ส.ค. 59
394/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 ส.ค. 59
393/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 ส.ค. 59
392/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 ส.ค. 59
391/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 ส.ค. 59
390/59 ให้นายทหารรับราชการ  30 ส.ค. 59
389/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 ส.ค. 59
384/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  26 ส.ค. 59
381/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  24 ส.ค. 59
380/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  24 ส.ค. 59
379/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  23 ส.ค. 59
374/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
373/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  19 ส.ค. 59
372/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
371/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
370/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
369/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
368/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
367/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
366/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
365/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ส.ค. 59
362/59 ให้นายทหารรับราชการ  15 ส.ค. 59
361/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  15 ส.ค. 59
360/59 ให้นายทหารรับราชการ  10 ส.ค. 59
359/59 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  9 ส.ค. 59
358/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  9 ส.ค. 59
357/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  9 ส.ค. 59
356/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  9 ส.ค. 59
355/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  9 ส.ค. 59
354/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  9 ส.ค. 59
353/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  9 ส.ค. 59
347/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ก.ค. 59
346/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ก.ค. 59
345/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ก.ค. 59
344/59 ให้นายทหารรับราชการ  29 ก.ค. 59
343/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ก.ค. 59
342/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ก.ค. 59
341/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ก.ค. 59
340/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ก.ค. 59
336/59 ให้นายทหารรับราชการ  26 ก.ค. 59
332/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 ก.ค. 59
326/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  12 ก.ค. 59
325/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  12 ก.ค. 59
324/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  12 ก.ค. 59
323/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  12 ก.ค. 59
322/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  12 ก.ค. 59
321/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  7 ก.ค. 59
320/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  7 ก.ค. 59
316/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ค. 59
315/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ค. 59
314/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ค. 59
313/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ค. 59
312/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ค. 59
311/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.ค. 59
306/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 มิ.ย. 59
305/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 มิ.ย. 59
298/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  24 มิ.ย. 59
294/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  24 มิ.ย. 59
293/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  24 มิ.ย. 59
292/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  22 มิ.ย. 59
291/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 มิ.ย. 59
289/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 มิ.ย. 59
288/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 มิ.ย. 59
283/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 59
282/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 59
275/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 59
274/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 59
269/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  10 มิ.ย. 59
268/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  10 มิ.ย. 59
253/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  2 มิ.ย. 59
252/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  2 มิ.ย. 59
237/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  26 พ.ค. 59
236/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  25 พ.ค. 59
232/59 ให้นายทหารรับราชการ  19 พ.ค. 59
231/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ค. 59
230/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ค. 59
224/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  13 พ.ค. 59
223/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  13 พ.ค. 59
213/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  4 พ.ค. 59
200/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  27 เม.ย. 59
199/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  26 เม.ย. 59
189/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 เม.ย. 59
188/59 ให้นายทหารรับราชการ  21 เม.ย. 59
183/59 ให้นายทหารเปลี่ยนเหล่า  19 เม.ย. 59
182/59 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  12 เม.ย. 59
181/59 ให้นายทหารรับราชการ  11 เม.ย. 59
163/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  7 เม.ย. 59
159/59 ให้นายทหารรับราชการ  30 มี.ค. 59
158/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  30 มี.ค. 59
156/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 มี.ค. 59
155/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 มี.ค. 59
153/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  25 มี.ค. 59
149/59 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  25 มี.ค. 59
146/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 มี.ค. 59
142/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 มี.ค. 59 
140/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  21 มี.ค. 59
139/59 ให้นายทหารรับราชการ  21 มี.ค. 59 
138/59 ให้นายทหารรับราชการ  21 มี.ค. 59
137/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
136/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
135/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59 
134/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
133/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
132/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
131/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
130/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  21 มี.ค. 59
129/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
128/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
127/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
126/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
125/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
124/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  21 มี.ค. 59
117/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  9 มี.ค. 59
101/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  มี.ค. 59
98/59 ให้นายทหารรับราชการ  มี.ค. 59
97/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  มี.ค. 59
96/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  มี.ค. 59
95/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  มี.ค. 59
94/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  มี.ค. 59
93/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  มี.ค. 59
92/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  มี.ค. 59
91/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  มี.ค. 59
90/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  7 มี.ค. 59
89/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  7 มี.ค. 59
84/59 ให้นายทหารรับราชการ  23 ก.พ. 59
79/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  19 ก.พ. 59
78/59 ให้นายทหารรับราชการ  18 ก.พ. 59
77/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  18 ก.พ. 59
76/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  18 ก.พ. 59
75/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  18 ก.พ. 59
74/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  18 ก.พ. 59
73/59 ให้นายทหารรับราชการ  18 ก.พ. 59
68/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  12 ก.พ. 59
67/59 ให้นายทหารรับราชการ  12 ก.พ. 59
66/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  12 ก.พ. 59
56/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  10 ก.พ. 59
51/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  5 ก.พ. 59
49/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  4 ก.พ. 59
48/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 59
47/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 59
46/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 59
44/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  2 ก.พ. 59
39/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ม.ค. 59
38/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  29 ม.ค. 59
37/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  28 ม.ค. 59
36/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  28 ม.ค. 59
35/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  28 ม.ค. 59
34/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  28 ม.ค. 59
33/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  27 ม.ค. 59
32/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  27 ม.ค. 59
31/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  26 ม.ค. 59
29/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  26 ม.ค. 59
28/59 ให้นายทหารรับราชการ  26 ม.ค. 59
25/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 ม.ค. 59
24/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  22 ม.ค. 59
21/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน  20 ม.ค. 59
20/59 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  20 ม.ค. 59
12/59 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  12 ม.ค. 59
11/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  11 ม.ค. 59
10/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  11 ม.ค. 59
5/59
ให้นายทหารรับราชการ  6 ม.ค. 59
3/59 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  5 ม.ค. 59
745/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  30 ธ.ค. 58
740/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  26 ธ.ค. 58
739/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  26 ธ.ค. 58
738/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  26 ธ.ค. 58
737/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  25 ธ.ค. 58
736/58 ให้นายทหารรับราชการ  25 ธ.ค. 58
729/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  22 ธ.ค. 58
728/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 22 ธ.ค. 58
716/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 ธ.ค. 58 
715/58 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  18 ธ.ค. 58 
714/58 ให้นายทหารรับราชการ  18 ธ.ค. 58 
709/58 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  16 ธ.ค. 58 
708/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  16 ธ.ค. 58 
703/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  4 ธ.ค. 58
697/58 ให้นายทหารรับราชการ  4 ธ.ค. 58
696/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  4 ธ.ค. 58
695/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 ธ.ค. 58
694/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 ธ.ค. 58
693/58 ให้นายทหารรับราชการ  2 ธ.ค. 58
692/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 ธ.ค. 58
691/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 ธ.ค. 58
690/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 ธ.ค. 58
689/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  30 พ.ย. 58
687/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  30 พ.ย. 58
686/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  30 พ.ย. 58
685/58 ให้นายทหารรับราชการ  30 พ.ย. 58
684/58 ให้นายทหารรับราชการ  27 พ.ย. 58
683/58 ให้นายทหารรับราชการ  27 พ.ย. 58
682/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  27 พ.ย. 58
677/58 ให้นายทหารรับราชการ  20 พ.ย. 58
676/58 ให้นายทหารรับราชการ  20 พ.ย. 58
675/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  20 พ.ย. 58
672/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ย. 58
671/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ย. 58
670/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ย. 58
666/58 ให้นายทหารรับราชการและเปลี่ยนเหล่า  12 พ.ย. 58
665/58 ให้นายทหารรับราชการ  12 พ.ย. 58
643/58 ให้นายทหารรับราชการ  4 พ.ย. 58
639/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  30 ต.ค. 58
627/58 ให้นายทหารรับราชการ  22 ต.ค. 58
617/58 ให้นายทหารรับราชการ  20 ต.ค. 58
609/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  16 ต.ค. 58
605/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ต.ค. 58
549/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  22 ก.ย. 58
548/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  22 ก.ย. 58
533/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ย. 58
532/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ย. 58
531/58 ให้นายทหารรับราชการ  15 ก.ย. 58
542/58 แก้คำสั่งปรับย้าย น สัญญาบัตร (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10)  15 ก.ย. 58
525/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ย. 58
524/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ย. 58
515/58 ให้นายทหารรับราชการ  9 ก.ย. 58
514/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 9 ก.ย. 58
507/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  8 ก.ย. 58
502/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  3 ก.ย. 58
501/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  3 ก.ย. 58
489/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  29 ส.ค. 58
488/58 ให้นายทหารรับราชการ  29 ส.ค. 58
487/58 ให้นายทหารรับราชการ  29 ส.ค. 58
490/58 แก้คำสั่งปรับย้าย น สัญญาบัตร (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10)  27 ส.ค. 58
477/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ส.ค. 58
476/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ส.ค. 58
475/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ส.ค. 58
474/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ส.ค. 58
473/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  20 ส.ค. 58
472/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  20 ส.ค. 58
469/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 ส.ค. 58
465/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ส.ค. 58
464/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ส.ค. 58
463/58 ให้นายทหารรับราชการ  17 ส.ค. 58
462/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ส.ค. 58
461/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ส.ค. 58
460/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ส.ค. 58
459/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 ส.ค. 58
458/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  11 ส.ค. 58
454/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  11 ส.ค. 58
453/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  11 ส.ค. 58
452/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  11 ส.ค. 58
451/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  11 ส.ค. 58
450/58 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  11 ส.ค. 58
446/58 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  11 ส.ค. 58
447/58 แก้คำสั่งปรับย้าย น สัญญาบัตร (พ.ร.บ.ฉบับที่ 10)  7 ส.ค. 58
444/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  6 ส.ค. 58
427/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  22 ก.ค. 58
426/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  22 ก.ค. 58
421/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  20 ก.ค. 58
420/58 ให้นายทหารรับราชการ  21 ก.ค. 58
419/58 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  21 ก.ค. 58
418/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  21 ก.ค. 58
417/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  22 ก.ค. 58
416/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  21 ก.ค. 58
415/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  21 ก.ค. 58
409/58 ให้นายทหารรับราชการ  15 ก.ค. 58
408/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ค. 58
407/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ค. 58
406/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ค. 58
405/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  15 ก.ค. 58
401/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ค. 58
400/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ค. 58
399/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ค. 58
398/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ค. 58
397/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  14 ก.ค. 58
390/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 ก.ค. 58
389/58 ให้นายทหารข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร             รับราชการ และปรับระดับเงินเดือน  10 ก.ค. 58
388/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 ก.ค. 58
385/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน     3 ก.ค. 58 
384/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน     3 ก.ค. 58 
383/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน    3 ก.ค. 58
382/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน    3 ก.ค. 58
381/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน     3 ก.ค. 58 
372/58 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  29 มิ.ย. 58
369/58 ให้นายทหารรับราชการ  26 มิ.ย. 58
368/58 ให้นายทหารรับราชการ  26 มิ.ย. 58
367/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  26 มิ.ย. 58
366/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  26 มิ.ย. 58
364/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 มิ.ย. 58
359/58 ให้นายทหารรับราชการ  23 มิ.ย. 58
358/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มิ.ย. 58
357/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มิ.ย. 58
356/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มิ.ย. 58 
355/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน   23 มิ.ย. 58
354/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มิ.ย. 58
353/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มิ.ย. 58
350/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  19 มิ.ย. 58
346/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 58
345/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 58
344/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 58
343/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 58
342/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 มิ.ย. 58
332/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 มิ.ย. 58
331/58 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  10 มิ.ย. 58
330/58 ให้นายทหารรับราชการ  10 มิ.ย. 58
329/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 มิ.ย. 58
328/58 ให้นายทหารรับราชการ  10 มิ.ย. 58
326/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 มิ.ย. 58
325/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 มิ.ย. 58
323/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 มิ.ย. 58
297/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  27 พ.ค. 58
295/58 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า
26 พ.ค. 58
294/58 ให้นายทหารรับราชการ  26 พ.ค. 58
293/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  20 พ.ค. 58
269/58 ให้นายทหารข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร             รับราชการ และปรับระดับเงินเดือน  19 พ.ค. 58
268/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  18 พ.ค. 58
267/58 ให้นายทหารรับราชการ  18 พ.ค. 58
247/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  6 พ.ค. 58
246/58 ให้นายทหารรับราชการ  6 พ.ค. 58
245/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  6 พ.ค. 58
244/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  1 พ.ค. 58
220/58 ให้นายทหารรับราชการ  28 เม.ย. 58
192/58 ให้นายทหารรับราชการ  10 เม.ย. 58
189/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 เม.ย. 58
188/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 เม.ย. 58
187/58 ให้นายทหารรับราชการ  9 เม.ย. 58
186/58 ให้นายทหารรับราชการ  9 เม.ย. 58
158/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มี.ค. 58
157/58 ให้นายทหารรับราชการเปลี่ยนเหล่า  23 มี.ค. 58
156/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มี.ค. 58
155/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มี.ค. 58
154/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 มี.ค. 58
146/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  13 มี.ค. 58
145/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  13 มี.ค. 58
144/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  13 มี.ค. 58
143/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  13 มี.ค. 58
133/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 มี.ค. 58
132/58
ให้นายทหารรับราชการ  10 มี.ค. 58
131/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 มี.ค. 58
130/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 มี.ค. 58
129/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 มี.ค. 58
128/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  10 มี.ค. 58
127/58 ให้นายทหารรับราชการ  10 มี.ค. 58
122/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 มี.ค. 58
121/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 มี.ค. 58
120/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 มี.ค. 58
119/58 ให้นายทหารรับราชการ  2 มี.ค. 58
118/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  2 มี.ค. 58
110/58 ให้นายทหารรับราชการ 
24 ก.พ. 58
109/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ก.พ. 58
108/58 ให้นายทหารรับราชการ 
24 ก.พ. 58
107/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ก.พ. 58
106/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ก.พ. 58
105/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  24 ก.พ. 58
104/58 ให้นายทหารรับราชการ 
24 ก.พ. 58
103/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  20 ก.พ. 58
100/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 ก.พ. 58
99/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 ก.พ. 58
98/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 ก.พ. 58
97/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  17 ก.พ. 58
88/58 ให้นายทหารรับราชการ 
16 ก.พ. 58
86/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  16 ก.พ. 58
83/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 16 ก.พ. 58
58/58
ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  9 ก.พ. 58
57/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 ก.พ. 58
56/58 ให้นายทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือน และเปลี่ยนเหล่า  9 ก.พ. 58
55/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 ก.พ. 58
54/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 ก.พ. 58
53/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 ก.พ. 58
52/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  9 ก.พ. 58
49/58
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 58
48/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 58
47/58 ให้นายทหารรับราชการ  3 ก.พ. 58
41/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 58
40/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 58
39/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  3 ก.พ. 58
38/58 ให้นายทหารรับราชการ  3 ก.พ. 58
34/58 ให้นายทหารรับราชการ  26 ม.ค. 58
31/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 ม.ค. 58
30/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  23 ม.ค. 58
17/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  13 ม.ค. 58
15/58 ให้นายทหารรับราชการ  13 ม.ค. 58
16/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  13 ม.ค. 58
9/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  12 ม.ค. 58
8/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  12 ม.ค. 58
7/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  12 ม.ค. 58
5/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  8 ม.ค. 58
2/58 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  7 ม.ค. 58
1/58
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน  7 ม.ค. 58