งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กกพ.สบ.ทบ.งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กกพ.สบ.ทบ. (26)
ทดสอบพิมพ์ดีดจับความเร็วทดสอบพิมพ์ดีดจับความเร็ว (20)
ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณีผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี (11)
ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี และ พ.อ.มงคล แสนชารี  ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี และ พ.อ.มงคล แสนชารี  (54)
เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมอวยพรปีใหม่ ผอ.กอง สบ.ทบ.เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมอวยพรปีใหม่ ผอ.กอง สบ.ทบ. (16)
กกพ.สบ.ทบ.ต้อนรับคณะครู-อาจารย์ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่มาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 25 ม.ค.61กกพ.สบ.ทบ.ต้อนรับคณะครู-อาจารย์ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่มาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 25 ม.ค.61 (33)
จก.สบ.ทบ. ได้มาตรวจโปรแกรมระบบงานของแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61จก.สบ.ทบ. ได้มาตรวจโปรแกรมระบบงานของแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 (10)
พิธีมอบเครื่องราชชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 วันที่ 7 มี.ค. 61พิธีมอบเครื่องราชชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 วันที่ 7 มี.ค. 61 (5)
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 26 มี.ค. 61พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 26 มี.ค. 61 (27)
พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย.61พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย.61 (59)
มอบของที่ระลึกและเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่กำลังพลที่ปรับย้าย วันที่ 15 มิ.ย.61มอบของที่ระลึกและเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่กำลังพลที่ปรับย้าย วันที่ 15 มิ.ย.61 (12)
กิจกรรม 5 ส.วันที่ 13 มิ.ย.61กิจกรรม 5 ส.วันที่ 13 มิ.ย.61 (8)
ผอ.กอง สบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.มงคล  แสนชารี 26 ก.ย.2561ผอ.กอง สบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.มงคล แสนชารี 26 ก.ย.2561 (12)
รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.กอง สบ.ทบ. 10 ต.ค.61รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.กอง สบ.ทบ. 10 ต.ค.61 (16)
จก.สบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 25 ต.ค.2561จก.สบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 25 ต.ค.2561 (25)
 
Powered by Phoca Gallery