ราชกิจจานุเบกษา (ยศ)

ประเภท/เรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ รายละเอียด
รกจ.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 60 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค. )  136 25 ข 27 พ.ค. 62
รกจ.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 60 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย. )  135 12 ข 10 เม.ย.61
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 59 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.)  135 2 ข 10 ม.ค.61
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 59 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 134 14 ข 22 มี.ค.60
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 58 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 133 30 ข 7 ก.ย. 59
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 58 ครั้งที่่ 2 (วาระ เม.ย.) 133 4 ข 11 ก.พ.59
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 57 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 132 21 ข 10 ส.ค.58
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 57 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 132 14 ข 27 เม.ย58
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 56 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 131 31 ข 19 ธ.ค.57
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 56 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 131 12 ข 21 พ.ค.57
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 55 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 130 14 ข 17 มิ.ย.56
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 55 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 130 3 ข 25 ม.ค.56
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 54 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 129 27 ข 17 ส.ค.55
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 54 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 129 15 ข 27 เม.ย.55
เลื่อนยศกรณีพิเศษลาออกตามโครงการ 129 16 ข 4 พ.ค.55
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 53 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.)   128 23 ข 2 ธ.ค.54
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 53 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.)  128 10 ข 10 มิ.ย.54
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 53 (กรณีพิเศษ)  127 12 ข 20 ต.ค.53
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 52 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 127 15 ข 15 ธ.ค.53
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 52 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 126 18 ข 16 ธ.ค.52
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 51 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 126 10 ข 14 ส.ค.52
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 51 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 126 3 ข 6 มี.ค.52
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 50 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 125 6 ข 9 เม.ย.51
รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 50 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 124 14 ข 16 พ.ย.50