ภาพกิจกรรม

 พล.ต.วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 2 ก.ค.62