ภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมบัติ ชมภูมิ่ง ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ทำการยกเลิกและปิดเล่มทำเนียบกำลังพล วันที่ 14 มิ.ย.62