ภาพกิจกรรม

 งานเลี้ยงสังสรรค์ Neon Night Party ณ โรงแรม เมธาวลัย