ภาพกิจกรรม

จก.สบ.ทบ. และกำลังพล สบ.ทบ. ร่วมกิจกรรมปีใหม่ 2562