ภาพกิจกรรม

5 ก.พ.62 จก.สบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดชุดอบรมเคลื่อนที่งานธุรการกำลังพล ณ มทบ.24