ภาพกิจกรรม

จก.สบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 24 ต.ค. 61