ภาพกิจกรรมกอง

ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย กปบ.

เลี้ยงอำลางานเกษียณปี ๒๕๖๑

ViewPhoto

พิธีประดับยศ พ.ท.หญิง ดวงทรงพร    แช่มประสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าด้วยนะคะ…

ViewPhoto

พิธีประดับยศ จ.ส.ต.หญิง พิไลพร    ดารา

ขอแสดงความยินดีกับจ่าใหม่ด้วยนะคะ…

ViewPhoto