(กิจกรรม) ถ่ายบัตรนายพล 2 เมย 62

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการนายทหารชั้นยศนายพล ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น