ข่าวประชาสัมพันธ์   

   icon 3 ขณะนี้อยู่ในห้วงการเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ.ปี 62 ขอให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรเครดิตแบบพิมพ์ ทบ. ดำเนินการสำรวจความต้องการการใช้แบบพิมพ์ ทบ. ปี 62 หากหน่วยใดมีข้อมูลพร้อมแล้ว สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเสนอความต้องการฯ ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ปี 62 ให้ สบ.ทบ. ต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วย  ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน วัน 30 ส.ค.60 new38

     icon 3 การเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ปี 62 new38

       สถานภาพการบรรจุกำลังพลเหล่า สบ. และความต้องการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<ดาวน์โหลดใบปะหน้า>>  <<ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>> 

      icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

      

 

  ภาพกิจกรรม

กผค.สบ.ทบ. กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเยี่ยมชมนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 16 มี.ค. 2560

9 32

รูปภาพทั้งหมด

 

 

กิจกรรมสัมมนาของ สบ.ทบ. วันที่ 2-3 มี.ค. 2560 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท

เขาใหญ่

929

รูปภาพทั้งหมด

 

 

 

 

 

งานส่งกำลัง

tagpimdeed 1

eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐