ข่าวประชาสัมพันธ์   

      icon 3 ขอความร่วมมือทุกหน่วยที่ใช้โปรแกรมส่งกำลังในการเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. งดการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในทุกกรณี เนื่องจากกรมสารบรรณทหารบกจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเสนอความต้องการของหน่วยได้ new38

       สถานภาพการบรรจุกำลังพลเหล่า สบ. และความต้องการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<ดาวน์โหลดใบปะหน้า>>  <<ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>> 

      icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

      

 

  ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกอง และรดน้ำขอพร ผอ.กผค.สบ.ทบ. เนื่องในวันสงกรานตฺ์ ปี 2559

 

  12 13 16

 รูปภาพทั้งหมด

 

  กำลังพล กผค.สบ.ทบ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559

 

    honor1

รูปภาพทั้งหมด

     

กิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง เป็นไปตามนโยบาย Smart Man ของ ผบ.ทบ.

img 9169

รูปภาพทั้งหมด

 

 

 

 

งานส่งกำลัง

tagpimdeed 1

babpim 3

eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐