รายชื่อ นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

  เดือน  สถานที่
มกราคม 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยนฯ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กุมภาพันธ์ 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มีนาคม 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
เมษายน 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤษภาคม 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยนฯ, พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบรมมหาราชวัง และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มิถุนายน 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มิถุนายน 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ประจำเดือน มิ.ย. 62 (นรอ.เหล่า ทบ.)
กรกฎาคม 2562พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กรกฎาคม 2562 (เพิ่มเติม) พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน (เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 26-31 ก.ค. 62)
สิงหาคม 2562พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยนฯ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม)พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน (เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 11- 12 ส.ค. 62)
กันยายน 2562พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กันยายน 2562 (เพิ่มเติม)พระตำหนักพูลลาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน (เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 2- 7 ก.ย. 62)