เก็บข้อมูลโครงการระบบงานบำเหน็จ

4 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ.

5 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม)

7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม)

11 มิ.ย. 61 Flow ระบบงานบำเหน็จ เวอร์ชั่น 1

13 มิ.ย. 2561 FlowChart 3 ระบบงาน จาก 6 ระบบงานบำเหน็จ (ระบบงานเดิม ) ได้แก่

1. การทำงานบำเหน็จประจำปี

2. การทำงานบำเหน็จส่วนกลาง การศึกษา โควต้าพิเศษ

3. การทำงาน บำเหน็จ โควต้านอก ทบ.


8 ส.ค. 2561 Flow การทำงานบำเหน็จระบบงานใหม่

 

12 ต.ค. 2561 งานออกแบบหน้าจองานบำเหน็จประจำปี

1. UI รับบำเหน็จ

2.UI แสดงผล

3.UI แสดงรายบุคคล

4.UI ค้นหาและแสดงผล

5.UI เมนูหลัก

4 thoughts on “เก็บข้อมูลโครงการระบบงานบำเหน็จ

  1. ครั้งเดียว ยังไม่พอครับ ยังไม่รู้ เรื่อง

    1. ในแต่ละระบบงาน ควรมีรายละเอียดขั้นตอนด้วย เพื่อบรรยายโฟล์ชาร์ต และระบุเอกสารประกอบเรื่องด้วย(เพื่อพิจารณาลดเอกสารตอนประชุม)

      นอกจากนี้ควรระบุระเบียบคำสั่งที่ใช้สำหรับแต่ละระบบงานด้วย โดยส่งให้ นขต.ฯ ช่วยดำเนินการเพิ่มเติม ให้สมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *