เก็บข้อมูลโครงการระบบงานยศ

Flow ระบบงานปลดว่าที่ยศ

ร้อยแแก้ว

 

Flow ระบบงานแต่งตั้งยศ

ร้อยแก้ว

 

Flow ระบบงานเลื่อนยศ

ร้อยแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *