ชี้แจงจัดทำเว็บไซต์ นขต.สบ.ทบ.

28 มิ.ย.2561 จัดประชุดชี้แจงมอบหมายให้ นขต.สบ.ทบ. จัดทำเว็บไซต์กองเพื่อให้เว็บไซต์กองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

One thought on “ชี้แจงจัดทำเว็บไซต์ นขต.สบ.ทบ.

  1. กสท.ฯ ทำเว็บไซต์ได้ดีแล้ว ขอให้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างให้แต่ละหน่วยใน สบ.ทบ. ทั้งนี้ควรสรุปแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ลงไว้ในนี้ด้วย เพื่อให้ นขต.ฯ ได้เปิดมาทบทวนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *