ศซบ.ทบ.ตรวจพบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ภายใน บก.ทบ.

วันที่ 11 ต.ค. 2561 กสท.สบ.ทบ. นำชุดตรวจสอบ ศซบ.ทบ. เข้าทำการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเชื่อมเครือข่ายภายใน บก.ทบ. ของกำลังพล

วันที่ 10 ส.ค. 2561 กสท.สบ.ทบ. นำชุดตรวจสอบ ศซบ.ทบ. เข้าทำการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทำการสัมภาษณ์การใช้งานของกำลังพล และตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเชื่อมเครือข่ายภายใน บก.ทบ. ของกำลังพล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *