เก็บข้อมูลโครงการระบบงานทำเนียบกำลังพล

Flow chart บรรจุ กคว.สบ.ทบ. ยกร่าง

 

Flow chart บรรจุ

 

Flow chart ปรับย้าย

 

Flow chart ออกจากราชการ

One thought on “เก็บข้อมูลโครงการระบบงานทำเนียบกำลังพล

  1. ควรมีคำอธิบายระบบต่างๆบ้าง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาข้อขัดข้อง ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *