ร่วมพิจารณาสัดทำรายละเอียด สป.ตามโครงการระบบสิทธิกำลังพล

วันที่ 7 พ.ย. 61 กสท.สบ.ทบ. ร่วมพิจารณาจัดทำรายละเอียด สป. ตามโครงการระบบสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ. จากการใช้ฐานข้อมูล PDX ทบ. และร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. เพื่อประกอบโครงการ ณ ห้องประชุม กปบ.สบ.ทบ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *