อบรม WordPress(ช่วงที่ 2) 22-24 ส.ค. 2561

กองสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม กำลังพล สบ.ทบ. ฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ WordPress (ช่วงที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานทำเนียบกำลังพล

Flow chart บรรจุ กคว.สบ.ทบ. ยกร่าง   Flow chart บรรจุ   Flow chart ปรับย้าย   Flow chart ออกจากราชการ

ศซบ.ทบ.ตรวจพบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ภายใน บก.ทบ.

วันที่ 11 ต.ค. 2561 กสท.สบ.ทบ. นำชุดตรวจสอบ ศซบ.ทบ. เข้าทำการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเชื่อมเครือข่ายภายใน บก.ทบ. ของกำลังพล วันที่ 10 ส.ค. 2561 กสท.สบ.ทบ. นำชุดตรวจสอบ ศซบ.ทบ. เข้าทำการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทำการสัมภาษณ์การใช้งานของกำลังพล และตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเชื่อมเครือข่ายภายใน บก.ทบ. ของกำลังพล

ตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ.

เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. รับการประเมินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. จาก เจ้าหน้าที่ ศซบ.ทบ. วันจันทร์ที่ 6 ส.ค.61 เวลา 14.00 น.

อบรม WordPress 18-20 ก.ค. 2561

กองสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม กำลังพล สบ.ทบ. ฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้ WordPress ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ชี้แจงจัดทำเว็บไซต์ นขต.สบ.ทบ.

28 มิ.ย.2561 จัดประชุดชี้แจงมอบหมายให้ นขต.สบ.ทบ. จัดทำเว็บไซต์กองเพื่อให้เว็บไซต์กองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 6 สบ.ทบ.

26 มิ.ย. 2561 การประชุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน กรมสารบรรณทหารบก ประจำเดือน มิถุนายน (ครั้งที่ 6)