ร่วมพิจารณาสัดทำรายละเอียด สป.ตามโครงการระบบสิทธิกำลังพล

วันที่ 7 พ.ย. 61 กสท.สบ.ทบ. ร่วมพิจารณาจัดทำรายละเอียด สป. ตามโครงการระบบสิทธิกำลังพลของ สบ.ทบ. จากการใช้ฐานข้อมูล PDX ทบ. และร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. เพื่อประกอบโครงการ ณ ห้องประชุม กปบ.สบ.ทบ.

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานทำเนียบกำลังพล

Flow chart บรรจุ กคว.สบ.ทบ. ยกร่าง   Flow chart บรรจุ   Flow chart ปรับย้าย   Flow chart ออกจากราชการ

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานปลด เกษียณ ลาออก

11 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลปลด ถอดยศ ลาออก ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารประทวน V.1 13 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานลาออกนายทหารสัญญาบัตร V.1 14 มิ.ย. 2561 โฟระบบงานปลด ถอดยศ นายทหารประทวน V.1 14. มิ.ย. 2561 โฟระบบงาน ปลด ถอดยศ […]

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลเครื่องราชฯ ที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 11 มิ.ย. 2561 คิด Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (ระบบงานเดิม) 18 มิ.ย. 2561 Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ) ร้อยแก้ว 19 มิ.ย. 2561 Flow ระบบงานเครื่องราชฯ (แจกจ่ายเครื่องราชฯ) ร้อยแก้ว 15 มิ.ย. 2561 Flow […]

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานยศ

Flow ระบบงานปลดว่าที่ยศ ร้อยแแก้ว   Flow ระบบงานแต่งตั้งยศ ร้อยแก้ว   Flow ระบบงานเลื่อนยศ ร้อยแก้ว

เก็บข้อมูลโครงการระบบงานบำเหน็จ

4 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม) 7 มิ.ย. 2561 เก็บข้อมูลบำเหน็จประจำปีที่กองการกำลังพล สบ.ทบ. (เพิ่มเติม) 11 มิ.ย. 61 Flow ระบบงานบำเหน็จ เวอร์ชั่น 1 13 มิ.ย. 2561 FlowChart 3 ระบบงาน จาก […]