จัดการทำ ๕ ส. ภายใน กสท.สบ.ทบ.

รายละเอียด: กสท. ได้เข้าดำเนินการทำ ๕ ส. ภายใน กสท.สบ.ทบ. เพื่อรอรับการตรวจช่วงเดือน เมษายน โดยจัดทำ ๕ ส.  ในวันที่ ๒๗ มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อรอรับการตรวจ