ภาพกิจกรรม

20180528_๑๘๐๕๒๘_0006รับหนังสือส่งตัวนายทหารสัญญาบัตร(รายละเอียด)

 

เชิญหน่วยประชุม_๑๘๐๖๒๒_0098เชิญหน่วยประชุมการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (รายละเอียด)

 

20180531_๑๘๐๖๒๒_0004เลือกตำแหน่งนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา(รายละเอียด)

 

25610516_๑๘๐๕๒๘_0105ตรวจสอบหลักฐานนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร(รายละเอียด)

 

เลือกตำแหน่งพลเรือน_๑๘๐๖๒๒_0003เลือกตำแหน่งพลเรือนทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตร(รายละเอียด)

 

พร.กน.วุฒิ 5261_๑๘๐๖๒๒_0024ตรวจสอบหลักฐาน พลเรือนทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตร(รายละเอียด)

 

รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ._๑๘๐๖๒๒_0059รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการกอง