เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

เรื่อง

ลงวันที่ 

 คำสั่ง ทบ.ที่

437/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาสัญญาบัตร

13 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

433/2561

      เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร   

11 ก.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

411/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาสัญญาบัตร

3 ก.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

410/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาสัญญาบัตร

3 ก.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

404/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาสัญญาบัตร

2 ก.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

390/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

26 มิ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

361/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

14 มิ.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

302/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

23 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

301/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

23 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

273/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

10 พ.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

235/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

28 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

207/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

28 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

782/2560

    เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

25 ธ.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

661/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 02 พ.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

629/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

19 ต.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

628/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

17 ต.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

607/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 03 ต.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

597/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

28 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

589/2560

  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

26 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

578/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 21 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

568/2560

   เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

19 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

549/2560

      เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

18 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

543/2560

  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

11 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

501/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

30 ส.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

500/2560

       เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

  30 ส.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

475/2560

  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 21 ส.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

465/2560

 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาสัญญาบัตร

11 ส.ค.60