แจ้งให้ทราบ


เรื่อง การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กห ๐๔๒๑/๓๗๒๘ ลง ๑๓ มิ.ย. ๖๑
(ด่วนมาก)  (รายละเอียด)


วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0421879 ลง 9 ก.ค. 61 
(รายละเอียด)

ตัวอย่างใบปะหน้าบัญชีรายชื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา) (รายละเอียด)

วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0421/254 ลง 12 ม.ค. 61

(ขอเชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวมและเสนอเอกสาร) (รายละเอียด)

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขา  (รายละเอียด)

เรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2559 (รายละเอียด)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *