Posted on

ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 ต.ค.60 พิธีรับ-ส่งหน้า ผอ.กอง สบ.ทบ. ระหว่าง พ.อ.สยาม สมรรคจันทร และ พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์ รับมอบการบังคับบัญชาเป็น ผอ.กสบ.สบ.ทบ. พร้อมได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล กสบ.สบ.ทบ.