คำสั่ง - ประกาศ ภายใน สบ.ทบ.

ข้อกำหนด

ระบบงานนี้จะให้เฉพาะกำลังพลของ กรมสารบรรณทหารบก เข้าใช้งาน เท่านั้น

สำหรับ ค้นหาคำสั่ง หรือประกาศ ที่ออกภายใน กรมสารบรรณ

กำลังพล สบ.ทบ. ต้องผ่านการเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อดูคำสั่ง ทบ. ก่อน จึงจะสามารถใช้งานระบบนี้ได้

กรณีกำลังพลที่ได้ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้ User Password ที่ลงทะเบียนเข้าดูได้เลย

ลงทะเบียน