พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๔ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๓ ณ บก.ทบ. 
พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สบ.ทบ. ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๕ ต.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
พิธีรับ - ส่งหน้าที่
จก.สบ.ทบ.
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓