จัดซื้อ-จัดจ้าง  

กรมสารบรรณทหารบก  The Adjutant General Department

ลำดับ: 1 - 10  จาก: 229  เรื่อง
เรื่อง ลงวันที่ เปิดอ่าน
จ้างล้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ รร.สบ.สบ.ทบ 22 ธ.ค. 2563
ซื้อ สป. เครื่องช่วยฝึกหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 73 18 ธ.ค. 2563
ซื้อ สป. เครื่องช่วยฝึกหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 73 (เพิ่มเติม จำนวน 12 นาย) 18 ธ.ค. 2563
ซื้อ สป. เครื่องช่วยฝึกหลักสูตรนายทหารธุรการกำลังพล รุ่นที่ 21 09 ธ.ค. 2563
ซื้อ สป. เครื่องช่วยฝึกหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 74 07 ธ.ค. 2563
ซื้อไปรษณียบัตร 27 พ.ย. 2563
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์และรายเดือน ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 26 พ.ย. 2563
ซื้อดวงตราไปรษณียากร ประจำเดือน ต.ค. - มี.ค. 64 13 พ.ย. 2563
จ้างจัดดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องดื่ม พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 ใน 23 พ.ย. 63 11 พ.ย. 2563
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 09 พ.ย. 2563
123456...หน้าถัดไป