กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๒)

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิต กองทัพบก

ลำดับ: 8 - 14  จาก: 27  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๕
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่เกษียณอายุใน 1 ตุลาคม 2564
  วิทยุแจ้งหน่วยตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติและระบบจ่ายตรงเงินเดือน
  วิทยุ แจ้งหน่วยจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญของนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลเกษียณในตำแหน่งของหน่วยที่ สบ.ทบ.
  การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกกส์( E-filing)
  ผนวก ก ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๕
  ประกาศ รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ เสมียนธุรการสำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๕
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป