กรมสารบรรณทหารบกยินดีต้อนรับ

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ และพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพล ที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าหทารสารบรรณ

เกี่ยวกับกรมสารบรรณทหารบก

   ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่  

ผู้บังคับบัญชา

พลตรี นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
พันเอก ราชิต   ไชยมิ่ง
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (๑)
พันเอก สยาม   สมรรคจันทร
รองกรมสารบรรณทหารบก (๒)
ลำดับ: 8 - 14  จาก: 51  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  วิทยุ แจ้งผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการตามมติคณะกรรมการข้าราชการ (กขท.) (รับยศอย่างเดียว) (ลาออก ๒ ต.ค.๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  ขอรับการสนับสนุนนายหารสัญญาบัตร
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 63
  วิทยุแจ้งหน่วยเพื่อเตรียมการด้านสิทธิกำลังพลของลูกจ้าง ที่ครบเกษียณใน 1 ต.ค. 63
  วิทยุแจ้งหน่วยเพื่อเตรียมการด้านสิทธิกำลังพลของนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่านายพล ที่ครบเกษียณใน 1 ต.ค. 63
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่เกษียณอายุ 1 ต.ค. 63
  วิทยุการลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2563
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป