ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. นุกูล    โล่ห์ประเสริฐ
จก.สบ.ทบ.

พ.อ.(พ) ราชิต    ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)

พ.อ.(พ) สยาม    สมรรคจันทร
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)

เรื่องน่าสนใจ
แบบพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพกิจกรรม

ลำดับ: 15 - 21  จาก: 50  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อ ประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๔
  แนวทางพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล วาระเมษายน 2563
  ประกาศรับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ เสมียนธุรการ สำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๔
  โครงการฝากเงิน อทบ.สมทบพิเศษ (โครงการ2) โครงการออมเงินสุขใจวัยเกษียณ กับ อทบ.
  จ้างทำส่วนประกอบงานพิมพ์เอกสารสั่งการและประชาสัมพันธ์แจกจ่ายหน่วยใน ทบ. และหน่วยเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ!! รับสมัครนายทหาร เหล่า สบ. เพื่อปรับย้ายไปรับราชการ พล.ร.๑๑ และ ขว.ทบ.
  ขออนุมัติเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 รายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การพิมพ์ แบบพิมพ์ ทบ.สายงานสัสดี สนับสนุน นรด. จำนวน 23 รายการ
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
ลำดับ: 11 - 15  จาก: 20  เรื่อง
ข่าวน่าสนใจ อ่าน
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  แนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวเพื่อขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
  กำลังพลถูกงดบำเหน็จจะนับเวลาราชการในการครองยศอย่างไร
  การย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ.
  การเสนอขอบำเหน็จเพิ่มเติมกรณีที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป
งานทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ
คำสั่ง | ประกาศ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 297 7515สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมสารบรรณทหารบก
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก